Oost-Vlaanderen heeft economisch heel wat te bieden. Benieuwd welke stappen de Provincie zet om die troeven uit te spelen?

Kennis en innovatiekracht

Met zijn vele kennisinstellingen is Oost-Vlaanderen dé provincie waar research en innovatie aan de basis liggen van ondernemerschap. Die innovatiekracht blijven we vanuit de provincie stimuleren via investeringen in infrastructuur, innovatieve clusters en projecten zoals Capture, Flanders Biobased Valley, Crossroads, Cleantech Cluster Regio Gent… We organiseren ook regelmatig studiedagen voor ondernemers en lokale besturen. Op die manier helpen we hen de vinger aan de pols te houden. Op 7 november bijvoorbeeld houden we een studienamiddag over de ‘Waterstof- en energietransitie in Oost-Vlaanderen’.

Logistieke topregio

Ook de uitstekende ligging en de goed uitgebouwde transportinfrastructuur van Oost-Vlaanderen willen we verder uitspelen, zodat de provincie een logistieke topregio kan blijven. We doen dit onder meer door deel te nemen aan de ontwikkelingen in de twee Oost-Vlaamse zeehavengebieden, beiden erg belangrijk voor onze economische ontwikkeling.

Aandacht voor duurzaamheid

Tot slot nemen we met de Provincie het voortouw als het gaat over duurzaamheid. We werkten daarvoor een provinciaal klimaatplan uit dat als leidraad dient bij alle provinciale (economische) acties. Het bestuur ondersteunt projecten die resulteren in of streven naar efficiënter en verantwoordelijker omgaan met natuurlijke hulpbronnen (Esco4Oost-Vlaanderen, Smart Energy Link, …). Verder trachten we via de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen, het uitvoeringsorgaan van het provinciaal economisch beleid, ook onze bedrijventerreinen te verduurzamen (Ontwikkeling Tech Lane Gent). Via provinciale subsidies geven we steun aan bestaande en opstartende bedrijvenverenigingen die duurzame acties op het eigen terrein opzetten.

Ontdek meer over ons provinciaal economisch beleid

De Oost-Vlaamse identiteit versterken en uitdragen en samenwerken aan een 'Oost-Vlaams gevoel': dát willen we bereiken.

info@oost-vlaanderen.be

www.oost-vlaanderen.be