Unizo heeft in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 een enquête afgenomen onder al haar leden. De resultaten zijn op z’n minst opmerkelijk te noemen.

In de enquête werd gepeild naar de mening van de ondernemers over het beleid in hun stad of gemeente. Thema’s die werden aangekaart, waren bijvoorbeeld ruimtelijke ordening en ruimte voor ondernemen, mobiliteit en bereikbaarheid, imago en leefbaarheid, communicatie en participatie, en ondernemersvriendelijke dienstverlening.

Het verdict

De helft van de Oost-Vlaamse ondernemers weet niet dat er een specifiek aanspreekpunt in de vorm van een ambtenaar of dienst lokale economie in hun gemeente of stad aanwezig is. Eén van de meest verrassende resultaten is echter dat 1 op 4 hun schepen van Economie niet kent of zelfs niet weet of er één is. Verder zijn er nog markante bevindingen:

  • De gemiddelde beoordeling van ondernemersvriendelijkheid van de Oost-Vlaamse stad of gemeente bedraag 5,6 op 10.
  • 45% zou collega’s niet aanraden om zich in dezelfde gemeente te vestigen.
  • 26% vindt dat ze goed ondersteund wordt in de zoektocht naar ruimte om te ondernemen.
  • Meer dan de helft is niet tevreden over de aanpak van leegstand.

Wat wel positief is, is dat 75% rekening houdt bij het stemmen of een kandidaat-gemeenteraadslid of –provincieraadslid al dan niet ondernemer is. Voor 21% is dat zelfs doorslaggevend. Ook de bereikbaarheid van handelszaken en bedrijven scoort, net als de parkeergelegenheid, goed.

Actie ondernemen

Op basis van deze resultaten gaat Unizo dit najaar lokale ondernemersverenigingen actief ondersteunen bij het formuleren van prioriteiten voor hun stad of gemeente inzake lokale economie. Deze zullen nadien aan de verschillende politieke partijen in de stad of gemeente worden overgemaakt.

“2018 is een cruciaal jaar, niet alleen voor ondernemers, maar ook voor de lokale politiek”, zegt Jos Vermeiren, directeur van Unizo Oost-Vlaanderen. “Vanuit het lokaal beleid kan een stad of gemeente een grote impact ontwikkelen op de werking van het bedrijfsleven. We willen dan ook de ondernemerswereld en de politiek met elkaar verbinden, zodat beide partijen elkaar beter leren kennen en we kunnen streven naar een duurzamer bedrijfsklimaat.”