aaasingapore_Op 22 november vertrekt onder leiding van prinses Astrid en buitenlandminister Didier Reynders een zesdaagse handelsmissie naar Maleisië en Singapore. Daar nemen 215 Belgische bedrijven aan deel, waaronder opvallend veel Waalse. Slechts 18 van de deelnemende bedrijven komen uit Oost-Vlaanderen.

Uit de landenstudie die het Agentschap voor Buitenlandse Handel ter gelegeheid van deze handelsmissie publiceerde, blijkt dat de economie in Maleisië, dat de 3de grootste macht is binnen de Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), dit jaar naar schatting met 5,7% zal groeien.

Nog belangrijker voor de deelnemende bedrijven is wellicht Singapore. In enkele decennia is het land het 7de rijkste van de wereld geworden in termen van koopkracht. Sinds 2010 stimuleert de overheid een economische hervorming, waarbij sectoren met een hoge toegevoegde waarde centraal staan en waarbij de toestroom van buitenlandse arbeidskrachten wordt beperkt. Op deze wijze hoopt ze de economische output per capita te laten stijgen en tegelijkertijd een verbetering van de algemene productiviteit en competitiviteit te realiseren. Het Agentschap voor buitenlandse handel ziet in Singapore vooral mogelijkheden in vier sectoren: biomedische wetenschappen, cleantech, logistiek en banking technology.

Bij de Oost-Vlaamse ondernemingen die aan de handelsmissie deelnemen zit bijna vanzelfsprekend baggergroep Jan De Nul die al sterk in Azië actief is, maar ook iMinds en start-ups zoals Eyesee, Itext en Zentrick. Voorts zien we ook nog deelnemers zoals Applitek, Oleon, HS Protect, Securit, Valle Verde en Vondelmolen.