2Mpact neemt intrek in De Punt

IMG_1178 Met een multidisciplinair team van tien verenigingsprofessionals is 2Mpact onder leiding van Marc Mestdagh uitgegroeid tot toonaangevende speler in advies en ondersteuning voor beroepsverenigingen, sectororganisaties en andere ledenorganisaites, zoals wetenschappelijke verenigingen en netwerkorganisaties.

Het bedrijf  verhuisde onlangs naar Bedrijvencentrum De Punt in Gentbrugge. Op die manier kan 2Mpact de kernactiviteiten rond het samenbrengen van mensen binnen lerende communities nog beter ontwikkelen in samenwerking met verschillende partners.

“We hebben bewust gekozen voor De Punt omwille van de open biotoop en dynamiek die deze omgeving uitstraalt”, zegt Tara De Regge, community care manager (foto). “Voor onze diensten aan ledenverenigingen en communities hebben we veel nood aan vergaderzalen, sprekers, catering … We merken een toenemende vraag naar het samenbrengen van professionals, of het nu intern in de organisatie is, dan wel met klanten en potentiële klanten, leveranciers of andere stakeholders. Essentieel hierbij is dat er op een professionele manier een kader gecreëerd wordt voor de uitwisseling van informatie, kennisdeling en co-creatief werken.”

De dienstverlening van 2Mpact die voorheen vooral gericht was op klassieke ledenverenigingen zoals federaties en beroepsverenigingen valt dus ook meer en meer in de smaak bij andere non-profit en zelfs profit-organisaties. De toegevoegde waarde zit niet enkel in de professionele administratieve en logistieke afhandeling.  Ook de ondersteuning op het vlak van communicatie en het ontwikkelen van zinvolle trajecten voor de deelnemers krijgen appreciatie. Hierbij gaat heel veel aandacht naar het versterken van de binding tussen de deelnemers en het effectief realiseren van vooropgestelde ambities. Daarvoor kan 2Mpact terugblikken op meer dan 15 jaar ervaring en expertise als verenigingsmanagementbureau.

Meer info op http://www.2mpact.be.