Unizo peilde maandag 3 april bij een honderdtal ondernemers naar de eerste ervaringen met het Gentse circulatieplan. “Tien procent van hen heeft Gent vandaag ontweken omwille van het circulatieplan en de onduidelijkheid erover, en 32 procent van de ondernemers heeft de verplaatsingsmodus gewijzigd”, zegt Jos Vermeiren, directeur Unizo Oost-Vlaanderen. Unizo deed ook een eerste rondgang bij de bedrijven in het centrum van Gent om te luisteren naar hun eerste ervaringen.

Zelfstandigenorganisatie Unizo roept de ondernemingen op zich goed voor te bereiden bij hun verplaatsing naar Gent. “De helft van de respondenten had zich ook voorbereid en had hun reisweg vooraf nagegaan. Volgens de bevraging vond 13 procent van de toeleveranciers, 16 procent van de ondernemers en 14 procent van de klanten de verplaatsing moeilijker dan voorheen.” Aan de stad wordt gevraagd om het circulatieplan bij te sturen waar nodig. De eerste school- en werkdag na de paasvakantie wordt volgens Unizo de echte test voor Gent.

De Gentse ondernemers lanceerden een luchtreclameboodschap met Welkom in Gent als slogan. “Een goodwillactie om te tonen dat Gent een leuke en mooie stad is om te werken, te ondernemen en te ontspannen”, zegt Vermeiren. “Vandaag is een startpunt maar we willen blijvende communicatie, overleg en correcte analyses om te vermijden dat de ondernemingen economische schade zouden lijden. Er moet beter gecommuniceerd worden binnen Gent, maar ook naar de ondernemingen van buiten Gent over toelatingsvoorwaarden en routemogelijkheden.” De zelfstandigen vragen ook dat de parkings in het centrum nog beter aangeduid worden en dat het systeem voor het aanvragen van vergunningen voor het voetgangersgebied eenvoudiger is en sneller afgehandeld wordt.