De bereikbaarheid van Gent, vooral van de binnenstad, is een cruciale factor voor het succes van de stad als economische ruimte. Het nieuwe mobiliteitsplan dat in het voorjaar 2017 zal worden ingevoerd, houdt echter weinig rekening met die economische functie. Dat blijkt uit een mobiliteitsenquête van Voka – Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen bij de werkende en de ondernemende mens. “70% van de respondenten is van mening dat het nieuwe mobiliteitsplan de situatie van zij die in Gent werken en ondernemen, zal verslechteren”, stelt Geert Moerman, gedelegeerd bestuurder Voka – Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen, vast. Meer dan 1.000 respondenten, die werken of ondernemen in Gent, vulden de enquête in. Die kwam er nadat Voka Oost-Vlaanderen vaststelde dat de stem van de economie in de mobiliteitsdiscussie onderbelicht bleef.

In een online enquête tussen half oktober en half november peilde Voka Oost-Vlaanderen de voorbije weken naar de tevredenheid over de mobiliteit in Gent en naar de verwachte effecten van het nieuwe mobiliteitsplan 2017 op de mobiliteits- en parkeersituatie. Geert Moerman: “In de voorbije maanden werden heel wat debatten gevoerd en analyses gemaakt over het nieuwe mobiliteitsplan. Hierbij ging echter bitter weinig aandacht naar de economische functie.”

De huidige mobiliteitssituatie is voor 57% van de respondenten niet aanvaardbaar. Verandering is dus  absoluut noodzakelijk. Toch is er ook nog veel ruimte voor een echte gedragsverandering en voor alternatieve oplossingen op gebied van mobiliteit. Zo blijkt 49% van de mensen die in Gent wonen, toch met de wagen naar het werk te gaan.

Voka Oost-Vlaanderen vraagt op basis van de resultaten van de enquête aan het stadsbestuur om eindelijk de nodige aandacht aan deze economische functie te besteden. “Werk maatregelen uit voor al wie onderneemt en voor wie werkt in Gent.” Aan de bedrijven, ondernemers en werknemers vraagt de werkgeversorganisatie: “Werk mee om de stad van de toekomst vorm te geven. Overweeg alternatieven, probeer ze uit.” Het volledige rapport is te lezen op de website van Voka – Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen.