80 miljoen euro Europees geld voor internetapplicaties van KMO's

imindsDe ontwikkeling van het internet van morgen is een prioriteit voor Europa. Die ambitie gaat gepaard met aanzienlijke investeringen, waarbij de Europese Commissie erover wil waken dat lokale KMO’s deze boot vooral niet missen. Daarom stelt Europa – in het kader van haar Future Internet (FIWARE)-programma – 80 miljoen euro ter beschikking van Europese KMO’s die werken aan de ontwikkeling van innovatieve internetapplicaties. Om dat budget te verdelen, werkt de Europese Commissie nauw samen met innovatiecentra zoals het Gentse iMinds. Sinds 1 oktober kunnen KMO’s met hun ideeën bij iMinds terecht.

Innovatieve KMO’s zijn een prioriteit voor Vlaanderen en Europa. In Vlaanderen begeleidt het digitale onderzoekscentrum Minds al geruime tijd ondernemingen bij hun digitale productinnovatie en verdere groei. En nu maakt ook Europa fondsen vrij voor de ontwikkeling van internetapplicaties door lokale KMO’s, in het kader van haar FIWARE-programma.

FIWARE resulteerde eerder in de creatie van de bouwstenen die het internet van morgen vorm moeten geven. (http://catalogue.fi-ware.org)  In een vervolgtraject moedigt Europa KMO’s nu aan om die bouwstenen te gebruiken voor het ontwikkelen van innovatieve internettoepassingen. De Europese Commissie heeft daarbij de doelstelling geformuleerd om – aan het einde van het FIWARE-programma – ten minste 300 succesvolle digitale start-ups te hebben gecreëerd.

iMinds is nauw betrokken bij FIWARE – en lanceert in opdracht van de Europese Commissie nu de oproep voor projectideeën in de creatieve en culturele sector. De nadruk ligt op de ontwikkeling van internettoepassingen in onder meer  de domeinen van gaming, reclame en podiumkunsten – maar projectvoorstellen met betrekking tot andere creatieve sectoren zijn ook meer dan welkom. Sinds 1 oktober kunnen ondernemers en mensen met ideeën hun projectvoorstellen indienen op www.creatifi.eu

Op basis van deze projectoproep zullen in december 2014 meer dan 60 applicaties worden geselecteerd, waarna de projecten in januari 2015 van start gaan. iMinds zal de betrokken teams voorzien van technische ondersteuning, businessmodelcoaching, support inzake co-creatie, prototypedesign en –ontwikkeling, en hen helpen bij de technologische validatie van hun nieuwe internettoepassingen, bijvoorbeeld door middel van proeftuinonderzoek.