GENT – De Provincie heeft een subsidie toegekend van 84.800 euro aan vijf waardevolle initiatieven die innovatie en professionalisering bevorderen door samenwerking tussen sociale en reguliere economie-ondernemingen. De subsidies worden in de loop van 2018 uitbetaald. Ook dit jaar worden nieuwe kandidaturen opgevraagd voor steun in 2019.

De vijf projecten die een financieel duwtje in de rug krijgen zijn Druk Werk/Sociaal Werk (15.650 euro), Thuislevering via online lokaal winkelplatform (20.000 euro), het creëren van prototypes voor de circulaire economie 20.000 euro), Compaan Comfort Food (20.000 euro) en Vol+Maakt (9.150 euro). Achter elk van deze dossiers gaan één of meerdere bedrijven uit het reguliere circuit schuil. Innovatie is criterium nummer één om op steun te kunnen rekenen. Ondernemers of kmo’s met een creatief idee dat zorgt voor innovatie en/of professionalisering kunnen een subsidie krijgen van maximaal 20.000 euro. Voor de realisatie ervan moeten ze wel, condition sine qua non, samenwerken met een sociale economie-onderneming.

Projecten beperken zich niet tot een specifieke sector, maar hebben altijd een creatief en vernieuwend karakter. Voorbeelden zijn: implementatie van hergebruik materialen, design, uittesten van pilots, ontwikkelingen in pre-commerciële fases, enzovoort. Dit jaar kunnen dossiers ingediend worden tot 30 september.

Gedeputeerde Martine Verhoeve, bevoegd voor economie: “Belangrijk is dat per project minstens één regulier bedrijf en één bedrijf uit de sociale economie de handen in elkaar slaan en samen een hefboom creëren in ondernemerschap. Hiermee willen we sociaal ondernemerschap een duwtje in de rug geven. Alle lopende projecten zijn hiervan het voorbeeld.”