900.000 vierkante meter winkelruimte staat leeg

00001winkelSinds 2008 nam de leegstand van winkelpanden in Vlaanderen met 70 procent toe. In totaal staat ruim 900.000 vierkante meter winkelvloeroppervlakte leeg, ofwel 7,4 procent van de totale winkeloppervlakte. De toename situeert zich vooral in de winkelkernen van steden en gemeenten. Dat blijkt uit de interprovinciale studie detailhandel van de bedrijven IDEA Consult uit Brussel, Geo Intelligence uit Gent en Mas Research uit Leuven.

“De toenemende leegstand in onze centra is vooral het gevolg van steeds meer shoppingcentra en baanwinkels buiten de kern en te weinig investeringen in de aantrekkelijkheid van de kern zelf. Als dit zo blijft voortduren, dan tekenen we voor de ondergang van onze gezellige winkelkernen in het hart van een stad of gemeente. Voorbeelden van dergelijke steden zijn er jammer genoeg meer en meer. Hoe kan je de stijgende leegstand stoppen? Door maximaal te investeren in winkelen in de binnenstad”, zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt.

De Vlaamse overheid engageerde zich hiertoe met de goedkeuring van het decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid en de verbintenis tot een kernversterkend beleid. “Maar het moet meer zijn dan enkel woorden op papier”, benadrukt UNIZO. Ze vraagt om snel tot actie over te gaan. De winkelpanden worden volgens het onderzoek ook steeds groter. Gemiddeld is een winkel 230 vierkante meter groot, een toename met 17,4 procent op vijf jaar tijd. De evolutie is vooral merkbaar bij baanwinkels en shoppingcentra, waar de gemiddelde winkeloppervlakte ongeveer 665 vierkante meter bedraagt.

Ook het aantal ketens ten opzichte van het totale aanbod winkels stijgt van 15,3 procent naar 23,1 procent. Voor UNIZO een bewijs dat “de aandacht de afgelopen jaren vooral naar het meer vergunnen van baanwinkels en shoppingcentra met vooral ketens ging”. De ondernemersorganisatie ziet ook de slechte bereikbaarheid, te dure parkeerplaatsen en hoge huurprijzen als mogelijke oorzaken voor leegstand. Veel winkelpanden in de centra zijn vaak ook te klein en niet aangepast aan de moderne winkelvereisten