Aalter neemt voortouw in open innovatie rond Smart cities

aalterDe gemeente Aalter heeft samen met de stad Genk  een meerjarige samenwerking onderschreven rond Smart City Visie en Integratie met open innovatieplatform Living Tomorrow – TomorrowLab. Hiermee geven ze gehoor aan de oproep om als steden samen te werken in het uitrollen van een smart city-beleid.

Living Tomorrow – TomorrowLab zal met zijn open marketing-, innovatie- en partnerplatform een ondersteunende rol spelen in het uitbouwen van integrale visies op maat van haar partnersteden en –gemeentes. Daarnaast fungeert het als katalysator tussen de samenwerkende steden, netwerkpartners, derde partijen en andere “smart” initiatieven. Open innoveren en open data zijn immers dé toekomst voor “smart cities”.

Living Tomorrow – TomorrowLab heeft 20 jaar ervaring in het samenwerken met honderden partners die het bedrijf vragen samen met hen de toekomst uit te tekenen. “Het is de bedoeling onze rijke ervaring in “outside-in” visievorming en samenwerking ten dienste te stellen van steden. Daarbij hoort uiteraard ook toekomstsensibilisering. TomorrowLab ondersteunt neutraal in visievorming en pilots. Living Tomorrow communiceert open zodat iedereen kan ontdekken wat we leren en er ook actief aan kan meewerken: burgers, steden, bedrijven, kennisinstellingen, overige “smart” initiatieven,… Deze combinatie van denken en doen in een open setting mét sterke communicatie en tastbare resultaten is al sinds 1995 onze visie. Genk en Aalter nemen nu het voortouw in het “poolen” tussen steden en ik ben ervan overtuigd dat ook andere steden hier de meerwaarde van gaan inzien, ten voordele van hun burgers”, stelt Joachim De Vos, algemeen directeur van Living Tomorrow / TomorrowLab.   Bij Living Tomorrow en Tomorrowlab kunnen ook interessante synergieën ontstaan met de tientallen andere organisaties voor wie het de toekomst mee helpt uittekenen. Partners als De Lijn, Bpost, ABB, Colruyt Group, Schreder, Engie Cofely, Q8, Mutec, VITO, Barco, Maenhout, Bizmotica, Cargill, Randstad, Boerenbond, Eandis, Elia, Farys, ENI en tal van andere tonen allen een sterke interesse om deel te nemen aan het traject rond de Smart Cities van morgen.