ABO Group laat in 2015 omzetstijging met 9% optekenen

frank

De Gentse beursgenoteerde ABO-Group is een geheel van geïntegreerde engineering & testing ondernemingen die in België, Nederland en Frankrijk activiteiten ontwikkelen rond  bodem, milieu, geotechniek, energie en afval.

ABO-Group profiteerde in 2015 vooral in België en Nederland van het lichte economische herstel en boekte een omzetstijging met 9% tot 33 miljoen euro.  De sterkste groeicijfers werd opgetekend bij Geosonda België, in geotechniek Nederland en bij de energieafdeling E20. Ook de adviesactiviteiten in België (ABO) gingen stevig vooruit, voornamelijk door het uitbreiden van het productaanbod in onder meer archeologie.

CEO Frank De Palemenaer (foto) is verheugd dat het inzetten op de verdere uitbouw van het dienstenpakket van de groep vruchten afwerpt. “We plukken stilaan de vruchten van de initiatieven die we de jongste jaren hebben opgezet”, zegt hij. Klanten kunnen voor steeds meer zaken bij ABO-Group terecht en onze geïntegreerde aanpak levert hen prijsvoordelen en tijdwinst op.”

Hij wijst er ook op dat 2016 sterk van start is gegaan. “We houden vast aan onze strategie om ons te profileren als Europese speler met internationale ambities en we mikken daarbij op specifieke groeimarkten in Afrika, Centraal- en Zuidoost-Azië en de voormalige oostbloklanden.”

Voor 2016 verwacht ABO een sterke groei in archeologie, ten gevolge van de implementatie van een nieuwe regelgeving in Vlaanderen, in duurzaam bouwadvies en in het zogenaamde BREEAM. Dat is is een monitoringsinstrument waarmee klanten de duurzaamheidsprestatie van bouwwerken kunnen monitoren. Het instrument beoordeelt de gebouweigenschappen én het beheer en gebruik ervan. Met de indicatieve scores kunnen partijen de operationele kosten van een gebouw terugbrengen en de duurzaamheidprestaties verbeteren. Hiermee verandert de marktwaarde aanzienlijk en behoudt het pand een goede positie in het gehele aanbod.

Daarnaast zal ABO Group volop inzetten op verdere diversificatie, zoals asbeststudies, in functie van het asbestafbouwbeleidsplan, in samenwerking met Translab. Vanaf eind 2016, alsook de komende jaren, wordt voor bodemsanering een sterke groei verwacht in Wallonië omwille van de implementatie van de langverwachte uitvoeringsbesluiten van het Waalse bodemdecreet.