Accredio wil interimmarkt openbreken

FDCbootcamp-40Op maandag 29 juni vond in Brussel de finale plaats van het cross-sectorale innovatie bootcamp, georganiseerd door Flanders DC en Vlerick Business School. Vijf teams stelden hun opportuniteitsplan voor aan een jury van investeerders, business- en academische experten. De jury selecteerde Accredio als winnaar, een bedrijf dat via een combinatie van een innovatief businessmodel en ICT de bestaande interimmarkt wil openbreken.

Het gaat om een opleidingsformat dat creativiteit en ondernemerschap wil stimuleren. Vijf team doorliepen gedurende twee maanden een traject om een ruw businessconcept uit te werken tot op het punt dat investeerders benaderd kunnen worden.

De geselecteerde teams zijn bewust afkomstig uit heel verschillende sectoren aangezien Flanders DC sterk inzet op cross-sectorale innovatie als bron voor welvaart en verankering van innovatie in Vlaanderen. Het geheel werd professioneel omkaderd door de professoren Walter Van Dyck en Veroniek Collewaert van Vlerick Business School en door Jan Bormans van Flanders DC.

Tijdens de finale stelden de teams hun opportuniteitsplan voor. De jury beoordeelde de voorstellen en deed aanbevelingen voor de implementatie van hun business.

In naam van de jury feliciteerde professor Walter Van Dyck alle deelnemers. Hij was zeer opgetogen over de vooruitgang die elk team maakte tijdens het traject. De jury schoof Accredio als winnaar naar voor omdat de ondernemers achter dit bedrijf een “realistisch, haalbaar en schaalbaar plan” voorstelden. “We hebben gekozen voor een plan dat de interimsector kan Uberiseren,” aldus Walter Van Dyck.

Het winnende team bestaat uit Mark Herman en Steven Pyck van Accredio, die ook al onderdak vonden bij Start it@kbc.  Zij maakten een plan om via een combinatie van een innovatief businessmodel en ICT de bestaande interimmarkt open te breken.

“Deze ervaring was echt een accelerator,” zeggen mark Herman en Steven Pyck. “We kregen deadlines en uitdagingen opgelegd. We hebben zeer veel geleerd van de begeleiders, maar ook van de andere deelnemers.”