ADD treedt toe tot digitaal pensioenplatform e-Gor

dirkvanliemptVerzekeringsmakelaar ADD die vorig jaar een omzet boekte van 17 miljoen euro met zijn specialisatie in  verzekeringen voor bedrijven en kantoren heeft in Heverlee en Merelbeke, maakt pensioensdossiers voor zelfstandige klanten elektronisch beschikbaar via e-Gor. Hiermee heeft de gebruiker vanaf nu altijd inzicht in zijn gespaarde pensioenvermogen en kan hij op tijd bijsturen indien nodig. Het beveiligde online platform, opgericht door de firma Harukey uit Reet, verbindt vier partijen met elkaar: de verzeringsmakelaar, de verzekeraar, de verzekerde en de boekhouder.

E-Gor werd ontwikkeld voor zelfstandigen met een levensverzekering. Via de IT-oplossing kan de klant de extrawettelijke kapitalen raadplegen, dat zijn de tweede en derde pensioenpijlers (individuele pensioentoezegging(en), vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen, pensioensparen en risicowaarborgen). Gezien de druk op de eerste pijler door de vergrijzing, wordt sparen in de tweede en derde pijler immers steeds belangrijker. Joeri De Greef, algemeen directeur bij Harukey, legt uit: “e-Gor geeft de eindklant de macht, die hoeft immers niet meer elke keer opnieuw actuele cijfers op te vragen bij zijn verzekeringsmaatschappij, want hij kan ze zelf 24/7 zien.”

ADD treedt nu toe tot e-Gor in het kader van klantgericht werken: de klant kan te allen tijde zijn situatie online checken en heeft zo altijd alle actuele informatie ter beschikking waardoor hij er snel kan op inspelen voor fiscale optimalisatie. Dirk Van Liempt, CEO van ADD (foto): “ADD ondersteunt het gebruik van digitale platformen. Zeker als die onze klanten meer overzicht en inzicht geven, en hen zo het leven makkelijker kunnen maken. Dit heet ‘client empowerment’!”

De e-Gorgebruiker kan het gespaarde kapitaal raadplegen en wat dat vertegenwoordigt in rente op maandbasis. Hij of zij kan ook simulaties laten maken op aanvraag bij de verzekeraar. Als er een mogelijkheid is om bijkomend te storten, dan kan de gebruiker dit nu ook zelf zien. De boekhouder kan loongegevens online invullen en controleren of de fiscaal aanvaardbare limiet van de 80%-grens niet overschreden wordt.

ADD werkt meer en meer digitaal. ADD Connect is een gebruiksvriendelijke toepassing die klanten de toegang geeft tot hun verzekeringspolissen en schadedossiers. Ook facturen verstuurt ADD digitaal via een beveiligde link. Als lid van het Worldwide Broker Network (WBN) biedt ADD bovendien aan multinationale bedrijven de mogelijkheid om op één plaats een overzicht van hun globaal verzekeringsprogramma te hebben via WBNet.