Agentschap ondernemen organiseert infosessie rond kmo-financiering

finanDe infosessie “Een praktische kijk op kmo-financiering: de belangrijkste overheids- en private financieringsinstrumenten toegelicht’”, georganiseerd door het Agentschap Ondernemen vindt op 7 oktober plaats in het West-Vlaamse Beernem – vlak bij Oost-Vlaanderen – en zal op 20 november worden herhaald in Leuven

Ondernemers die financiering zoeken om een met een bedrijf te starten of om hun onderneming te doen groeien krijgen er een overzicht van de verschillende overheidsinstrumenten, zoals de winwinlening, de voordelige achtergestelde leningen en de overheidswaarborgen.  Maar er wordt tijdens de infosessie ook stil gestaan bij de vraag of uw kredietdossier voldoende is onderbouwd om uw slaagkansen op bankfinanciering te verhogen en bij alternatieve financieringsmogelijkheden, zoals crowdfunding, financiering via business angels en de risicokapitaalverschaffers, indien de bank uw financieringsbehoefte niet of slechts beperkt kan invullen.

Tijdens verschillende sessies worden een aantal onderwerpen verder uitgediept. In de voormiddag kan u drie sessies volgen die aansluiten bij het thema bank en overheidsfinanciering. In de namiddag staan drie sessies op het programma die aansluiten bij het thema risicokapitaalfinanciering:

U kan zich in de voormiddag en/of namiddag naar eigen keuze inschrijven voor alle workshops ofwel een keuze maken uit een aantal workshops. Elke workshop wordt tweemaal gegeven door de experts van PMV, Febelfin, BAN Vlaanderen, Belgische Crowdfunding Federatie (BCF) en Agentschap Ondernemen. Meer info op www.agentschapondernemen.be