UGent heeft in samenwerking met Inagro en REO Veiling Roeselare een nieuwe leerstoel voor stadstuinbouw gelanceerd. Die zal praktijkgericht en fundamenteel onderzoek rond innovatie in de glastuinbouw, verticale teelt en urban farming bundelen. De leerstoel die de naam Agrotopia meekreeg, moet de glastuinbouwsector op innovatief vlak stimuleren. Zeker nu het aantal serres in Vlaanderen de laatste jaren systematisch aan het dalen is. Door te investeren in een nieuwe onderzoeksinfrastructuur en onderzoek naar toekomstgerichte en professionele stadslandbouw willen de partners bijdragen tot een positieve beeldvorming rond glastuinbouw in Vlaanderen.

De glastuinbouwsector vertegenwoordigt meer dan 15 procent van de Vlaamse landbouwproductiewaarde op een beperkte oppervlakte van 2.000 hectare. Professor Jan Pieters, promotor van de leerstoel Agrotopia, benadrukt het belang van innovatie in de glastuinbouwsector: “Binnen deze leerstoel willen we zowel de ruimtelijke problematiek als de stijgende productiekost aanpakken. Ten eerste zullen we inzetten op innovaties, onder meer om meervoudig ruimtegebruik in de serre mogelijk te maken. Ten tweede willen we glastuinbouw integreren met andere functies en sectoren.” Een voorbeeld van meervoudig ruimtegebruik is het gebruik van carrousels met goten, potten of meerlagensystemen met extra belichting.

Inagro start in de loop van 2017 met de bouw van een dakserre als proeftuin. Deze opent in 2018 haar deuren bovenop de kistenloods van REO Roeselare. Ze zal de belangrijkste proeflocatie voor onderzoek binnen de leerstoel vormen. In de serre ligt de nadruk op meervoudig ruimtegebruik, innovatieve energiebesparende technieken, recuperatie van afvalstromen, logistieke ondersteuning door robotisering, smart farming en precieze tuinbouw door teeltsturing.