GENT – Na Zelzate, Gent en Evergem heeft ook de provincie Oost-Vlaanderen beslist in te stemmen met de fusie tussen de Haven van Gent en Zeeland Seaports. Daarmee hebben alle Vlaamse aandeelhouders zich positief over de havenfusie uitgesproken.

De provincieraad keurde unaniem het fusieprotocol goed. De provincie zal deel uitmaken van de nieuwe Europese vennootschap die als holding boven de twee huidige havenbedrijven wordt opgericht. De wil van de provincie om een actievere rol op te nemen resulteerde onder andere in de beslissing in april van dit jaar om aandeelhouder te worden van het Havenbedrijf Gent.

“De provincie gelooft sterk in de voordelen en opportuniteiten van grensoverschrijdende samenwerking”, aldus gedeputeerde Martine Verhoeve. “Jarenlange ervaring leert dat één plus één dikwijls meer is dan twee. Door krachten en sterkten te bundelen kan meer bereikt worden dan dat de afzonderlijke organisaties zouden verwezenlijken. En ook in het geval van de havenfusie klopt deze stelling.”

Economisch belang haven

De haven van Gent is goed voor 13,3% van de tewerkstelling in de provincie Oost-Vlaanderen met meer dan 64 000 jobs en telt een 300-tal havengebonden ondernemingen. Daarnaast zorgt de haven voor 17,7% van de toegevoegde waarde in de provincie Oost-Vlaanderen. De haven genereert een toegevoegde waarde van 7,9 miljard EUR, waarvan 3,8 miljard direct en 4,1 miljard indirect.

Al sinds 1989 werken de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland samen in Euregio Scheldemond. Vanuit die samenwerking werd meerdere malen getracht een meer intensieve samenwerking tussen de havens van Gent en Zeeland Seaports te bewerkstelligen. Zo cofinancierde de provincie in 2006 een studie naar de mogelijke integratie van de havengebieden van Gent en Zeeland Seaports. De tijd bleek toen echter nog niet rijp.

Op 8 december zal de naam van de nieuwe fusiehaven bekend gemaakt worden.