fotoadviesraadwernerkeerisaonhewittgfDe verzekeringsgroep Aon die in ons land kantoren heeft in Antwerpen, Brussel, Gent en Luik onderzocht in 2016 opnieuw wereldwijd de mate waarin medewerkers zich betrokken voelen bij het bedrijf. Dat cijfer is belangrijk omdat studies duidelijk aantonen dat werknemersbetrokkenheid een positieve invloed heeft op de aandeelhouderswaarde.

Uit de cijfers van AON blijkt dat sprake is van een globale stijging van de werknemersbetrokkenhei van 62% in 2015 tot 65% in 2016.

Daarnaast brengt het onderzoek de voornaamste drijfveren in kaart die leiden tot een grotere betrokkenheid. Wereldwijd staan carrière-opportuniteiten, een billijke verloning en erkenning, alsook de werkomgeving en opleidingsmogelijkheden in de top 5. Uit de studie komt ook naar voor dat de betrokkenheid bij de babyboomers die geboren zijn tussen 1946 en 1964 een stuk hoger ligt dan bij de Millennials die geboren zijn tussen 1980 en 2000: 70% tegenover 63%.

“In België zijn de werknemers redelijk gemotiveerd en geëngageerd met een cijfer dat in de lijn ligt van het Europese gemiddelde, maar het is opletten geblazen”, aldus Werner Keeris (foto), Managing Director HR Solutions bij Aon, “Leidinggevenden moeten continu luisteren naar hun medewerkers en bijsturen waar nodig, enkel dan blijven deze geëngageerd. In een snel veranderende wereld moeten organisaties snel kunnen schakelen. Ze moeten over werknemers beschikken die snel kunnen meedenken in de nieuwe richting die de bedrijfsleiding inslaat. Geëngageerde en betrokken werknemers zijn daar het meest toe bereid.”

Als de cijfers van Aon kloppen, betekent dat ook dat vier op tien werknemers zich niet betrokken voelen bij hun werk. Dat blijft toch een hoog cijfer. Verontrustender is nog dat België het probleem van de langdurig zieken niet onder controle krijgt.

Eind juni van dit jaar waren er 381.246 Belgen langer dan een jaar ziek, zo leren de recentste cijfers van het Riziv. Dat zijn er alweer bijna 11.000 meer dan eind vorig jaar of 37.000 meer ten opzichte van eind 2014. Op jaarbasis groeit het aantal langdurig zieken met ongeveer 7 procent. Tegen dat groeiritme zien we het aantal langdurig zieken elke tien jaar verdubbelen.

De stijging houdt extra uitgaven in voor de sociale zekerheid. De eerste zes maanden van 2016 werden er al voor 2,7 miljard euro aan invaliditeitsuitkeringen uitbetaald. Dezelfde periode in 2015 bedroegen de invaliditeitsuitkeringen 2,5 miljard euro, in 2014 2,3 miljard. Voor heel 2016 dreigt de factuur voor het eerst boven de 5 miljard euro uit te stijgen. Het zijn alvast cijfers die tot nadenken stemmen.