Arteveldehogeschool blijft schitteren in ondernemerschapsbevordering

ACCIO-logo_400x400In het kader van de jaarlijkse wedstrijd “Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering 2015”, georganiseerd door de Europese Commissie, heeft de Belgische jury de twee projecten genomineerd die in november mogen wedijveren in de finale. Naast de provincie Luxemburg voor een project rond samenwerking tussen scholen en ondernemingen heeft ook de Arteveldehogeschool met campussen in Gent en Aalst een nominatie gekregen voor haar project “ACCIO” (centrum voor creativiteit, innovatie en ondernemingszin).

De Europese finale vindt plaats op 19 november 2015 in het Groothertogdom Luxemburg.

De Arteveldehogeschool laat weten bijzonder blij te zijn met deze nominatie! ACCIO stimuleert ondernemingszin, creativiteit en innovatie binnen de Arteveldehogeschool en dit binnen alle opleidingen sinds 2011.

Ondernemingszin in het onderwijs brengen is een dagelijkse evenwichtsoefening” aldus ACCIO coach An Boone, “maar het is meer dan ooit een noodzaak, want we horen dagelijks pleidooien van bedrijfsleiders dat alle laatstejaarsstudenten in alle richtingen een vak “ondernemen” zouden moeten krijgen. Het is ook fantastisch dat we binnen de Arteveldehogeschool al deze mogelijkheden krijgen via ACCIO. Dankzij de samenwerking met de opleidingen via de opdrachthouders ACCIO en de verschillende diensten en het beleid, slagen we erin om best practices uit te bouwen.  Deze Belgische nominatie is dé kers op de taart van het vele werk dat sinds het ontstaan van ACCIO is verricht en de steeds nieuwe initiatieven die ACCIO uitwerkt.  Zo zal op 6 juli de officiële creatie van de studentencoöperatie ARTEpreneur plaats vinden, waarbij we ondernemende studenten aan zetten om laagdrempelig en begeleid te leren ondernemen…”