Arteveldehogeschool krijgt kwaliteitslabel voor ondernemersopleidingen

0000arteveDe Gentse Arteveldehogeschool is de eerste Vlaamse onderwijsinstelling die het nieuwe “Bijzonder Kwaliteitskenmerk Ondernemen” krijgt van de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie), een  onafhankelijke organisatie die de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen beoordeelt.

De NVAO organiseerde een pilootproject voor het behalen van het Bijzonder Kwaliteitskenmerk Ondernemen waaraan na preselectie elf onderwijsinstellingen – drie Vlaamse en acht Nederlandse – konden deelnemen. De Arteveldehogeschool is de eerste Vlaamse onderwijsinstelling  die het Bijzonder Kwaliteitskenmerk Ondernemen zal krijgen terwijl dit in Nederland momenteel enkel is toegekend aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

“Door de toekenning erkent de NVAO ons samenhangend opleidingsprogramma waarin het stimuleren van ondernemingszin, innovatie en creativiteit een essentiële pijler vormt.” zegt opleidingsdirecteur William Van Vooren

De NVAO looft onder andere de afstudeerrichtingen Internationaal ondernemen en kmo-management die ‘ontworpen zijn op basis van de competenties van de ondernemer’. “In de afstudeerrichting Kmo-management richten studenten bijvoorbeeld zelf start-ups op”, zegt Kathy Dewitte die in maart als opleidingsdirecteur de fakkel overneemt van William Van Vooren. “Op die manier bouwen we de perfecte brug tussen het onderwijs en het reële ondernemingsleven.” Ook in andere afstudeerrichtingen wordt intensief aan ondernemerscompetenties gewerkt. Het kwaliteitskenmerk geldt dan ook niet enkel voor bepaalde afstudeerrichtingen, maar voor de hele opleiding Bedrijfsmanagement.”