Autobedrijven worden steeds meer "mobility providers"

jeffreyTRAXIO Vlaanderen, de federatie van de autosector en aanverwante sectoren, organiseerde op 20 juni een infosessie over autodelen voor haar leden in de raadzaal van het Stadhuis van Gent. Schepen van Mobiliteit, Filip Watteeuw, lichtte naast het nieuwe mobiliteitsplan ook het Gentse autodeelplan toe aan een grote groep autobedrijven. Gent is dé stad met de meeste autodelers in Vlaanderen en wil ook een voortrekkersrol spelen wat autodelen betreft.

De leden-autobedrijven van TRAXIO luisterden aandachtig naar de sleutelrol die zij in dit verhaal moeten kunnen opnemen.  Jeffrey Matthijs (foto) van Autodelen.net schetste de verschillende bestaande vormen van autodelen.

Autodelen.net uit Gent is gegroeid uit de organisatie Autopia. Die is op haar beurt ontsproten uit enkele particuliere autodeelgroepen in 2001 en draaide tot 2005 op vrijwilligers, maar het is ondertussen een professionele organisatie die vooral mikt op de promotie van duurzame mobiliteit via particulier autodelen. Tegen 2020 wil Autodelen.net samen met de andere autodeelorganisaties 100.000 autodelers bereiken.

“Garagebedrijven evolueren meer en meer naar een soort van ‘mobilityproviders’”, zegt Jeffrey Matthijs, “en ze hebben het grote voordeel dat ze lokaal verankerd zijn. Bovendien hebben ze een professionele kennis van het deelproduct. Ze zijn dus de meest geschikte speler om te waken over het gebruik, het onderhoud, de opvolging en het technische aspect van de voertuigen. Garagehouders moeten dus hun diensten aanpassen aan de wensen inzake mobiliteit van particulieren en kmo’s en nieuwe diensten zoals autodelen (met vloot) ontwikkelen. Autobedrijven die zich aan autodelen wagen, zullen een nieuw aangepast bedrijfsmodel nodig hebben. Met een nieuw verdienmodel, een goede administratieve opvolging, aangepaste IT en bescherming van gegenereerde data, afspraken met het gemeentebestuur over specifieke parkingruimte voor autodelen (met aandacht voor laadinfrastructuur voor elektrische en hybride wagens) én nieuwe technologieën zoals slimme sloten, kan dit een succesverhaal worden voor garagebedrijven.”

TRAXIO verheugt zich er alvast over dat de autobedrijven mee willen werken aan autodelen en zo willen zorgen voor een synergie tussen de klassieke economie en de nieuwe deeleconomie. Voorlopig zijn er wel autoconstructeurs die initiatieven rond autodelen opzetten, maar meestal gaat het om grote projecten die streven naar resultaten op Europees en internationaal niveau. De eerste onafhankelijke bestaande initiatieven met een vloot werden in Gent voorgesteld (Bolides.be en Stapp.in). Daarom wensen TRAXIO en de stad Gent dat garagebedrijven een professioneel aanbod uitbouwen met deelauto’s (scooter & (E)-fiets) op de lokale markt en dit in samenspraak met de steden en gemeenten.

TRAXIO ondersteunt de betrachting van Autodelen.net opdat de Vlaamse overheid werk zou maken van een overkoepelende regelgeving voor alle vormen van autodeelactiviteiten. De wetgever zou volgens TRAXIO de verschillende autodeel-concepten dan ook moeten definiëren en erkennen met een certificaat wat ook aan de gemeenten de kans zou bieden om gemakkelijker haar eigen lokaal beleid terzake uit te stippelen.