Het ziekenhuis AZ Alma uit Meetjesland heeft een samenwerkingsakkoord getekend met liefst zeven West-Vlaamse ziekenhuizen uit het noorden van die provincie (Oostende, Brugge, Veurne). Door te netwerken met andere en nabijgelegen ziekenhuizen wil AZ Alma, zoals alle andere partners in de deal, de best mogelijke zorgverlening verstrekken aan patiënten.

Rudy Maertens, algemeen directeur en dagelijks bestuurder AZ Alma, gelooft sterk in de kruisbestuiving. “Als wij ons duurzaam willen verankeren als zorginstelling in een ruime regio, moeten wij deel uitmaken van een groter ziekenhuisnetwerk”, aldus Maertens. “Hierdoor brengen we enerzijds de basiszorg dicht bij de woonplaats van de Meetjeslanders, maar bieden we anderzijds ook gespecialiseerde zorg aan in een ziekenhuis met een voldoende groot volume aan specialistische zorg. Daardoor blijft de kwaliteit van zorg gegarandeerd. Deze schaalvergroting zorgt niet enkel voor betaalbare en toegankelijke zorg voor onze patiënten, maar ook voor een duurzame tewerkstelling voor onze medewerkers. AZ Alma stapte bewust in het netwerk Noord West-Vlaanderen en Meetjesland omdat we met acht zorginstellingen meteen ook de komende decennia zullen kunnen tegemoetkomen aan de almaar zwaardere normen. Onze keuze werd ook mee bepaald door het recent afgesloten samenwerkingsverband met AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV op vlak van tijdkritische zorg voor de ruime Meetjeslandse regio.”

Ook Stefaan Gouwy, medisch directeur van AZ Alma, ziet niets dan voordelen: Medische zorg is steeds complexer en duurder geworden. Niet elk ziekenhuis kan alles blijven aanbieden,  samenwerking is dus meer dan ooit noodzakelijk. AZ Alma zal voor de bevolking van het Meetjesland blijven zorgen voor een aanbod van toegankelijke en hoog kwalitatieve basiszorg. Indien het omwille van de medische toestand van de patiënt nodig is, volgt een vlotte doorverwijzing naar de meest aangewezen plaats binnen het netwerk. Elke patiënt heeft recht op hoogkwalitatieve zorgen, liefst zo dicht mogelijk bij huis. Er heerst tussen de verschillende ziekenhuizen een sfeer van vertrouwen.  We werken samen aan het elimineren van onnodige variabiliteit in de zorg en we wisselen good clinical practices uit. Wij hebben binnen AZ Alma een aantal sterke diensten, deze gaan we verder uitbouwen. We bieden onze expertise aan aan het netwerk. Door interne verwijzing binnen het netwerk zullen deze diensten verder groeien.”

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block wil dat ziekenhuizen meer samenwerken in netwerken om zo de zorg optimaler te organiseren en de zorgkwaliteit te verbeteren. De verschillende ziekenhuizen, dus ook AZ Alma, blijven hun eigenheid en juridische onafhankelijkheid behouden, maar ze engageren zich om de doelstellingen van het ziekenhuisnetwerk te verwezenlijken. Het netwerk bestaat uit ziekenhuizen van verschillende grootte. Binnen het netwerk wordt ook een governance structuur uitgewerkt op basis van de gelijkwaardigheid van elke netwerkpartner.