Jo Lootens en dr. Louis Ide van AZ Jan Palfijn in Gent reizen in juni naar Genève om er de Europese Hand Hygiëne Excellence Award in ontvangst te nemen. Het Gentse ziekenhuis was samen met drie andere Europese finalisten als enig Belgisch ziekenhuis genomineerd voor deze award van het medisch trainingscentrum Aesculap Academy. Na een externe audit sleept het AZ Jan Palfijn Gent nu de overwinning in de wacht.

Het AZ Jan Palfijn Gent voert onder impuls van dr. Louis Ide en verpleger-ziekenhuishygiënist Jo Lootens reeds jaren een onafgebroken kwaliteitsbeleid rond infectiecontrole, of ziekenhuishygiëne, waarin handhygiëne een centrale rol speelt en dagelijks aandacht krijgt. Dr. Louis Ide: “Het is een eer en een bijzonder mooie erkenning dat het AZ Jan Palfijn Gent ‘The 2017 European Hand Hygiene Excellence Award’ wint. Dit doet echt deugd en is de spreekwoordelijke kroon op het jarenlange werk.”

Twee experts van de Aesculap Academy uit Genève voerden onlangs een doorlichting door. Professor Didier Pittet, een wereldautoriteit inzake infectiecontrole, wond er geen doekjes om: “Uw ziekenhuis toonde uitstekend leiderschap bij de implementatie van een effectieve handhygiënecampagne.” Voorzitter Rudy Coddens van het Gentse ziekenhuis benadrukt het belang van een excellente infectiecontrole: “Door in te zetten op antibioticabeleid, isolatie, detectie, eliminatie en vooral handhygiëne, slaagt het AZ Jan Palfijn Gent erin de resistente bacteriën het hoofd te bieden, waardoor er minder complicaties omwille van die resistente bacteriën optreden bij onze patiënten.”