Bart Rooms wordt directeur van ILVA

ilvaBart Rooms wordt de nieuwe algemeen directeur van het Intergemeentelijk samenwerkingsverband milieu Land Van Aalst (ILVA). Rooms was de afgelopen tien jaar operations manager bij Ivago, de gemengde intergemeentelijke vereniging voor afvalbeheer van de stad Gent, Destelbergen en privépartner ECOV.

Bio-ingenieur Rooms volgt Henk Geeroms op, die op 1 januari met pensioen gaat. Hij heeft een ruime ervaring als plant- en operations manager, niet alleen bij Ivago maar ook bij ECOV, Aveve en Inexco. Door zijn verleden bij afvalintercommunale Ivago is hij ook zeer vertrouwd met huishoudelijke afvalinzameling.