BDO begeleidt meeste fusies en overnames in de Benelux

00000000bdoDe jaarlijkse ranking van Thomson Reuters, een van de leidinggevende referenties voor investment banking en corporate finance advies, plaatst BDO als financial advisor op de eerste plaats voor de small en mid market M&A ranking in de Benelux met meer dan 90 deals. BDO België, dat kantoren heeft in Antwerpen, Brussel, Gent, Hasselt, Roeselare, Terhulpen, Luik, Namen en Charleroi,  is gespecialiseerd in vier domeinen : Audit & Assurance, Accounting & Reporting, Tax & Legal, en Special Advisory Services (Corporate Finance, Management Advisory & Interim Management).

BDO maakt deel uit van een sterk internationaal netwerk dat met een ploeg van circa 60.000 Partners en medewerkers actief is in meer dan 150 landen.

Het Corporate Finance team, dat in België vandaag uit 25 mensen bestaat kan, naast een samenwerking met de Belgische collega’s, beroep doen op de meer dan 1.200 Corporate Finance deskundigen uit het internationale netwerk. Op die manier kunnen ze, binnen een deontologisch verantwoord kader,  een “one-stop-shop” aanbieden aan hun cliënteel waarbij ze de M & A projecten integreren in een globale financiële, fiscale, juridische en strategische aanpak.

 Een fusie of overname (M&A) is een belangrijk strategische momentum en biedt tal van opportuniteiten voor bedrijven. Het is een veel benut middel om aan geografische expansie te doen, nieuwe handelsactiviteiten te ontwikkelen, het klantenbestand te vergroten of zich te wapenen tegen concurrenten of die gewoon over te nemen.

Sinds de crisis van 2008 zitten vele bedrijven en financiële partijen met een gigantische en vaak onbenutte oorlogskas die nu al een paar jaar de M&A activiteiten doet toenemen.

Elk jaar maakt Thomson Reuters op basis van het aantal gerealiseerde transacties, een rangschikking op van de belangrijkste spelers in het M&A gebeuren.

Bij die rangschikking wordt een onderscheid gemaakt tussen “small caps” verrichtingen die tot 50 miljoen USD gaan en “medium caps” deals tot 500 miljoen USD.

Wereldwijd nam voor BDO het aantal deals toe van 621 in 2013 naar 720 deals in 2014. Op Europees niveau bereikte BDO opnieuw de 3° plaats in small caps rangschikking en de 4° plaats in het middensegment van de markt. In de Benelux evenwel stoot BDO door tot de eerste positie zowel in mid market als in small cap met meer dan 90 deals.

Johan Vandenbroeck, Partner Corporate Finance licht toe:

“Door de recente rangschikking van Thomson Reuters bekleden we voor de Benelux een pole position op de M&A markt van small en mid caps. Hieruit blijkt dat de werkwijze die we toepasten sedert de oprichting van het Belgische Corporate Finance Departement, nu 5 jaar geleden, zijn vruchten afwerpt. Dit wordt bovendien vertaald in een gemiddelde jaarlijkse groei van meer dan 30%.

Van meet af aan waarborgen wij voor onze klanten, ongeacht hun omvang, een alles omvattende en professionele dienstverlening via onze vijf kerncompetenties: Fusies & Overnames (M & A), Due Diligence (Transaction Services), Waardering, Business Modeling en Financiering. Naast KMO’s vertrouwen een aantal grote Belgische en internationale bedrijven (zoals Ackermans & van Haaren, CFE, Orchestra/Prémaman, Ice Watch, GBL,… ) ons dergelijke gevoelige opdrachten toe waaruit onze uitstekende reputatie in de markt blijkt”.