Bedrijven aan Gentse Moervaartkaai krijgen nieuwe kaaimuur

moervaart-2Het Havenbedrijf Gent bouwt een nieuwe kaaimuur aan de Moervaart in de haven van Gent. De aanpalende bedrijven kunnen in de loop van 2015 gebruik maken van deze nieuwe haveninfrastructuur om vlot en veilig schepen te lossen en te laden. Het Havenbedrijf investeert hier 8,7 miljoen euro voor.

De kaaimuur wordt gebouwd over een lengte van 1 km, van aan de hoek van het kanaal Gent-Terneuzen/Moervaart tot aan de brug over de R4-Oost. De nieuwe kaaimuur wordt opgebouwd uit stalen damwanden en komt 2 meter voor de bestaande. De huidige kaaimuur is immers erg verouderd door corrosie. Voordien werden er in dit stuk van de Moervaart reeds werken uitgevoerd om het bodempeil en de huidige kaaimuur stabiel te houden. In de toekomst zal de vaargeul nog worden verbreed.

Deze werken kosten 8,7 miljoen euro. Voor het Havenbedrijf is dit voor 2014 de grootste investering op een totaal budget voor haveninfrastructuur van 19 miljoen euro. Investeren in en het onderhouden van haveninfrastructuur is een van de opdrachten van het Havenbedrijf Gent. De bedrijven in de nabijheid van de Moervaartkaai zijn actief in de sectoren van onder meer voeding, veevoeder, kerosine, biobrandstoffen en bouwmaterialen.

 De werken zijn op 1 september van start gegaan en duren tot eind 2015. De eerste 3 maanden worden er op de werf vooral voorbereidingen getroffen om dan eind 2014 effectief met de bouw van de kaaimuur te starten. De uitvoering gebeurt in verschillende fasen om de hinder voor de aanpalende bedrijven tot een minimum te beperken. De werken worden uitgevoerd door het bouwbedrijf Hye.