In Zwijnaarde zouden in principe volgend jaar de werken moeten afgerond worden van een nieuwe bedrijvenzone: Tech Lane Ghent. De werkzaamheden zijn nu volop aan de gang. De aannemersgroep Verhelst Aannemingen werd hiervoor aangesteld. Bedoeling is om er een onderdak te bieden aan kmo’s die actief zijn in de kenniseconomie (life sciences, cleantech of ICT) of in de logistiek, ofte twee sectoren met veel toekomstperspectief. De locatie staat ook wel bekend als het vroegere Eiland Zwijnaarde. Die site krijgt aansluiting op de zone Ardoyen. De nabijheid van de Universiteit Gent opent voor de bedrijfswereld alvast veel mogelijkheden inzake samenwerking en kruisbestuiving met onderzoeksinstellingen.

Tech Lane Ghent wil een voorbeeld stellen inzake duurzaamheid, en dat op een uitstekende locatie (gelegen langs een kruispunt van wegen en vlakbij de binnenvaart). De mogelijkheden die de binnenvaart via de Boven Schelde biedt, zullen vooral veel logistieke bedrijven aanspreken. De hele site omvat 17 hectare voor hoogwaardige kenniseconomie en 18 hectare voor logistieke activiteiten. Tech Lane Ghent wil in alle opzichten een groen-blauw bedrijvenpark zijn. Daaronder verstaan: een fraaie natuurlijke omgeving, inclusief ontsluiting via wandel- en fietspaden, die hand in hand gaat met nieuwe toepassingen inzake energieverbruik bijvoorbeeld. Voor de ontwikkeling van Tech Lane Ghent gelden de hoogste internationale standaarden op het gebied van architectuur, infrastructuur en duurzaamheid.