Bekend Gents restaurant in gerechtelijke reorganisatie

00000000yankoIn Gent is het restaurant Yanko aan de Henleykaai al jaren een gevestigde waarde met een naam als een klok. Het restaurant verleende in het begin van de jaren 2000 ook zijn naam  aan de zogenaamde Yanko-groep, een groep van toen nog jonge en talentvolle CD&V’ers. Het restaurant krijgt in diverse stadsgidsen ook steevast een goede beoordeling en trekt ook nogal wat buitenlandse toeristen aan, die terecht veel bewondering tonen voor het pakhuisachtige interieur.

Het is dan ook engiszins verwonderlijk dat volgens een vonnis van de rechtvank van koophandel de procedure van gerechtelijke reorganisatie is open verklaard. Dat betekent dat de bvba die het restaurant uitbaat voor drie maanden opschorting van betaling krijgt. Af te wachten valt nu of dit zal volstaan voor het restaurant om het tij te keren en de reorgansiatie door te voeren.  Als het restaurant het niet zou halen, zou Gent alvast een bekende en vaste horecawaarde verliezen.