AALST – BESIX RED en PSR ontwikkelen voortaan samen het grootschalige stadsvernieuwingsproject gelegen tussen het station van Aalst en de Dender. Het project omvat een publiek en een privaat luik en voorziet in eerste instantie in een pendelparking voor de NMBS met 900 parkeerplaatsen, een zeer grote fietsenstalling, en op termijn ook in NMBS-kantoren, stationsgebonden winkels, horeca en een multifunctioneel plein.

Het project dat reeds in 2007 opgestart werd, komt nu in een stroomversnelling dankzij een samenwerkingsakkoord tussen de ontwikkelaars BESIX RED en PSR (dochtervennootschap van Jan De Nul Group uit Aalst). Er werd tussen de projectpartners BESIX RED en PSR een structurele samenwerking uitgebouwd met wederzijdse inbreng van ervaring en competenties alsook met de gezamenlijke ambitie om via dit project in Aalst aan duurzame stadsvernieuwing te werken, rekening houdend met de noden van de toekomstige generaties.

Het project bevat ook 200 nieuw te bouwen woonunits. “Door in zee te gaan met een partner die uiteindelijk niet actief meewerkte, kwamen de planen niet van de grond”, aldus gedelegeerd bestuurder Gabriel Uzgen van BESIX RED. “Alle problemen uit het verleden zijn nu echter van de baan, omdat er een akkoord getekend is met ontwikkelaar PSR, in wie we een actieve partner hebben gevonden.”

Johan Geeroms, managing director van PSR vult aan: “Als ontwikkelingsdivisie van Jan De Nul Group kennen we uitstekend de lokale markt. Bovendien zijn we twee partners met eenzelfde structuur en met een sterke aannemer achter ons. Bij BESIX RED is dat BESIX, bij PSR is dat Jan De Nul, een belangrijke speler voor de lokale tewerkstelling, waarvan het hoofdkantoor trouwens op wandelafstand van de nieuwe ontwikkeling ligt. We kunnen in dit project nu echt aan de slag en de verkommerde buurt ombouwen tot een fris en groen nieuw stadsgedeelte en zo onze reputatie als ontwikkelaar die zich toelegt op het kwalitatief hergebruiken van onderbenutte ruimte alle eer aandoen.”

Het nieuwe projectteam ging recent reeds van start met de voorbereidende werkzaamheden en voorziet op korte termijn meer info te kunnen geven over de verdere planning en belangrijkste mijlpalen. Het stadsbestuur van Aalst toont zich uiterst tevreden. Schepen Ann Van de Steen die de stuurgroep voorzit, verwoordt het als volgt. “De aanleg van de pendelparking vormt de basis voor het realiseren van duurzame en waardevolle stadsvernieuwing”, aldus de schepen. “Het is ook een mooi staaltje van samenwerking tussen de partners NMBS, BESIX RED en PSR.” Schepen Caroline Verdoodt is eveneens opgetogen over de nieuwe samenwerkingsovereenkomst. “De partijen, met daarbij bovendien een bekende speler uit Aalst, hebben elkaar snel gevonden. Het stadsbestuur kan alleen maar blij zijn dat dit project nu snel vooruit kan gaan en geen vertraging meer zal oplopen.”