Volgens Cohen werd voorraadmanagement in het verleden alleen gebaseerd op traditionele historische data als verkopen of voorraadtekorten. Tegenwoordig kunnen veel meer online data realtime worden meegenomen zoals orders en klantreviews. Bovendien kan via portals in de cloud ook informatie van leveranciers toegevoegd worden.  Deze informatie kan door systemen gebruikt worden die waken over het bestellen en distribueren van producten, zegt Cohen.
De optimalisering van algortimen kan volgens de professor correlaties en relaties tussen data-elementen  opsporen, waarmee bedrijven hun voordeel kunnen doen door betere beslissingen te nemen rond de sypply chain.  Deze algoritmen kunnen ‘getraind’  en getest worden door gebruik te maken van historische data en vervolgens verder ontwikkeld worden op basis van actuele gegevens.
Hierdoor verandert volgens Cohen de traditionele manier waarop bedrijven aan voorraadbeheer doen. Die traditionele manier probeert accurate schattingen te maken van de toekomstige vraag en kijkt tegelijk naar de risico’s die deze vraag op de helling kunnen zetten om op basis daarvan de aan te houden voorraad te bepalen.  Maar iedereen kent ondertussen de “black swans” die ervoor zorgen dat de inschatting van de risico’s bepaald geen sinecure is. Cohen is van oordeel dat bedrijven nu in staat zijn dit proces te vervangen door een systeem dat veel sneller en accurater beslissingen kan nemen op basis van de veelheid aan bechikbare data.