Bijdrage Demival aan voedselveiligheid is niet te onderschatten

Demival-Sabine-VermeulenHet Deinse maatwerkbedrijf Demival neemt een unieke positie in op de Belgische markt, aangezien het over liefst 20.000 vierkante meter productieruimte beschikt, waarin zowat 600 medewerkers het beste van zichzelf geven. “Omdat we dit jaar onze vijftigste verjaardag vieren”, zegt algemeeen directeur Roland Coupez, “mag wel eens extra benadrukt worden dat we al decennialang vertrouwd zijn met het kwalitatief verpakken voor de voedingsindustrie en dat we ons flexibel kunnen opstellen om de afgesproken deadlines strikt na te leven.”

Demival heeft heel wat knowhow opgebouwd in het verpakken van zowel ‘open’ als ‘gesloten’  producten. “We zijn heel vertrouwd met de verpakking van confisserie en chocolade, die als typische Belgische exportproducten uiteraard moeten kunnen rekenen op een zeer kwalitatieve verpakking”, geeft Roland Coupez aan. “Hierbij respecteren we uiteraard de strengste hygiënenormen en de juiste temperaturen. Omdat we over de nodige certificeringen beschikken, doen heel wat grote namen een beroep op onze diensten.”

Demival beschikt over een modern machinepark en investeert ook regelmatig om dat te blijven moderniseren.  “We hebben een sterke reputatie kunnen opbouwen, onder meer ook omdat bedrijven weten dat we bij grote drukte extra mensen kunnen inschakelen en omdat we hier over veel ruimte beschikken om ook volumineuze producten te verpakken.”

Ook het feit dat Demival als gevolg van de uiteenlopende vragen van de vaste klanten met wie het al jaren een vertrouwensrelatie heeft opgebouwd vertrouwd is met de verpakking van heel uiteenlopende voedingsproducten is uiteraard een troef. “Klanten schakelen ons zelfs vaak in voor het testtraject bij het verpakken van nieuwe producten”, geeft Roland Coupez nog aan. “Dat illustreert nog maar eens dat ook de tewerkstelling in de sociale economie een mooie bijdrage kan leveren aan de economie in het algemeen.”