Bijna 7 op 10 hr-managers vreest dat toppers dit jaar zullen opstappen

0000000000000000Frédérique-Bruggeman67% van de Belgische HR-managers is bezorgd dat ze in 2015 hun topperformers zullen verliezen. Dat blijkt onderzoek van het rekruteringsbedrijf Robert Half. De gevarieerde  retentiestrategieën die bedrijven ontwikkelen om toptalent te behouden zijn dus meer dan nodig.

Nu de arbeidsmarkt stilaan heropleeft, komen er weer meer nieuwe carrièrekansen, ook bij andere bedrijven. Zo zegt 28% van de Belgische HR-managers extra posities binnen het bedrijf te zullen creëren in de eerste helft van 2015. Deze verwachte toename van kansen op de arbeidsmarkt houdt in dat het vrijwillige personeelsverloop kan stijgen waardoor personeelsretentie des te belangrijker wordt. Uit een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd in opdracht van Robert Half, blijkt dat meer dan twee derde (67%) van
de HR-managers bezorgd is dat ze in 2015 hun topperformers zullen verliezen aan een ander bedrijf.

Frédérique Bruggeman, Managing Director Robert Half Belux geeft toelichting: “Werknemers met sterke
profielen die zeer gewild zijn op de arbeidsmarkt kennen doorgaans hun marktwaarde en zullen sneller de stap zetten naar een andere werkgever wanneer die hen interessantere voorwaarden aanbiedt. Gezien het tekort aan gekwalificeerde kandidaten in verschillende functiedomeinen en de strijd tussen verschillende bedrijven om die kandidaten aan te werven, is het vandaag des te belangrijker dat bedrijven een degelijke retentiestrategie ontwikkelen om hun getalenteerde personeel te behouden.”

Er zijn verschillende redenen waarom een werknemer het bedrijf wil verlaten. Volgens het meest recente
onderzoek van Robert Half zegt 33% van de HR-managers dat meer mogelijkheden om carrière te maken de belangrijkste reden is waarom medewerkers een andere uitdaging aangaan. Op de tweede plaats staat een betere balans tussen werk- en privéleven (27%), gevolgd door een betere geografische locatie (18%) en een uitgebreider verloningspakket (17%).

De vrees toppers te zien vertrekken doet bedrijven volgens het onderzoek van Robert Half ook veel aandacht besteden aan retentiemanagement. Ondernemingen nemen steeds meer maatregelen om hun sterk presterende medewerkers te behouden en zo de continuïteit van hun teams te handhaven, bijkomende kosten aan het rekruteringsproces te voorkomen, eventuele trainingen te vermijden en om het verlies van waardevolle bedrijfskennis te verhinderen. Uit een eerder onderzoek van Robert Half bleek dat reeds in grote mate wordt ingespeeld op het belang van loopbaanontwikkelingskansen: het aanbieden van doorgroeimogelijkheden, opleidingsprogramma’s en meer verantwoordelijkheden en uitdagingen behoren  al tot de meest populaire retentiemaatregelen.

“Er bestaat geen standaardbenadering om alle werknemers succesvol aan het bedrijf te binden. Bedrijven
dienen zich in de context van personeelsretentie flexibel op te stellen en rekening te houden met zowel de
generatieverschillen als de persoonlijke situatie van hun werknemers. Wat een prioriteit is voor de ene
werknemer, is dat niet noodzakelijk voor de andere werknemer”, aldus Frédérique Bruggeman.