De proeffabriek van Bio Base Europa in de Gentse haven zal nieuwe onderzoeksinfrastructuur bouwen voor gasfermentatie en de opzuivering van het eindproduct. Het Europees Fonds voor de Regionale Ontwikkeling (EFRO), Vlaanderen, de provincie Oost-Vlaanderen en de stad Gent investeren samen 9,36 miljoen euro, zo laat Bio Base Europe Pilot Plant weten. “Gasfermentatie is een nieuwe duurzame technologie om afvalgassen zoals CO2 en syngas met behulp van micro-organismen om te zetten in een brede waaier aan chemische stoffen”, zegt oprichter professor Wim Soetaert (UGent). “Het is een technologie met een groot potentieel op vlak van ‘carbon footprint’-reductie. De Bio Base Europe Pilot Plant zal een unieke opschalingsfaciliteit voor gasfermentatie uitbouwen, om uit te groeien tot een wereldwijde referentie inzake gasfermentatie, en van Vlaanderen de proeftuin te maken voor deze duurzame technologie.”

Er wordt niet alleen geïnvesteerd in nieuwe technologie maar ook in infrastructuur voor de isolatie en opzuivering van het eindproduct na de biotechnologische of chemische conversiestap. Daardoor kan het potentieel van de fermentoren tot 15 kubieke meter ten volle benut worden. De Bio Base Europe Pilot Plant zorgt ervoor dat bedrijven en onderzoekscentra toegang hebben tot state-of-the-art testinfrastructuur voor de biogebaseerde economie, met producten als bioplastics, biodetergenten, biosolventen, biochemicaliën en biomaterialen.

Kennelijk draait de pilootfabriek in de Gentse haven momenteel dag en nacht. Bedrijven van over de hele wereld, Amerikaanse op kop, komen in Gent aankloppen voor opdrachten. “De Bio Base Europe Pilot Plant is een fabriek van de toekomst die zeer snel groeit. We zijn momenteel overbevraagd waardoor er nood is aan bijkomende onderzoekinfrastructuur. Met behulp van deze apparatuur kunnen we onze groei voortzetten en steeds meer bedrijven vooruit helpen met hun innovatieprocessen”, aldus nog professor Soetaert.