Biotechnologiebedrijven gooien hoge ogen in Japan

waf-09-biofuels-henkDertig topwetenschappers en bedrijfsleiders uit Belgische onderzoekscentra en bedrijven hebben op 11 oktober hun werk en hun visie gedeeld met meer dan 400 Japanse tegenhangers. De workshop in Tokyo met 600 aanwezigen werd  georganiseerd in het kader van de koninklijke missie naar Japan naar aanleiding van 150 jaar Japans-Belgische diplomatieke relaties. Op deze workshop werden de  uitstekende relaties tussen Japan en België in ‘life sciences’ in de verf gezet .

De Belgische wetenschappers en bedrijfsleiders die actief zijn in de sterk in Oost-Vlaanderen verankerde sector van de life sciences zijn naar Tokyo gekomen voor het jaarlijks businesscongres BioJapan waar meer dan 5.000 deelnemers worden verwacht. België is daar met zijn 20 bedrijven een van de belangrijkste delegaties.

Maar in het jaar waarin Japan en België hun 150 jaar diplomatieke relaties vieren wilde deze nieuwe sector de kans niet laten voorbijgaan om haar uitstekende relatie met Japanse onderzoekers en bedrijven in de verf te zetten. In een workshop georganiseerd door de Waalse (AWEX), Vlaamse (FIT) en Brusselse (BIE) investerings- en exportdiensten, inhoudelijk gesteund door BioWin en het in Gent gevestigde FlandersBio, de Waalse en Vlaamse life sciences clusterorganisaties, zijn meer dan 30 topwetenschappers en bedrijfsleiders aan het woord gekomen.

In zes parallelle sessies zijn een aantal humane ziektedomeinen verkend. Kanker, hersenaandoeningen, infectieziekten, regeneratieve geneeskunde,  en verbetering van de globale gezondheidszorg kwamen aan bod. In ieder van deze workshops hebben Belgische en Japanse vertegenwoordigers hun huidige kennis en visie gedeeld en is er verkend hoe de grenzen van deze kennis in de toekomst kunnen verlegd worden door beter samen te werken.

Deze toekomstvisie is tenslotte gedeeld met de belangrijkste vertegenwoordigers van de koninklijke missie aanwezig in Tokyo. Voor de Belgische vertegenwoordigers op BioJapan is dit een zeer belangrijke duw in de rug om hun business in Japan verder uit te bouwen en om de reeds goede relaties te versterken.

Claire Tillekaerts (Flanders Investment en Trade) bevestigt het belang van deze workshop: “We zijn er zeker van dat de aandacht die onze bedrijven vandaag kregen zal leiden tot nieuwe contracten”.

Jo Bury (VIB) kan niet genoeg benadrukken waarom samenwerken met Japan een must is: “Japan is de tweede grootste markt voor gezondheidsoplossingen in de wereld. Een onderzoeksinstelling zoals VIB wil om die reden heel nauw samenwerken met Japanse onderzoekers en bedrijven. Het niveau van wetenschappelijk onderzoek in Japan is trouwens ook bijzonder hoog. Samenwerkingen lopen al jaren bijzonder vlot”.

Henk Joos (foto) van Flanders Bio is blij dat de blijvende inspanningen om bedrijven naar Japan te brengen vruchten afwerpt: “We zijn straks met onze bedrijven voor de vijfde keer aanwezig op BioJapan. Deze aanwezigheid wordt versterkt door een sterke samenwerking tussen de in Tokyo gebaseerde technologie attaché en het team van FIT in Japan en FlandersBio. De kans om in aanwezigheid van een koninklijke missie onze bedrijven breed in de kijker te zetten zal de Belgische delegatie een enorm magneeteffect bezorgen op het BioJapan congres”.