Boerenbond wil dat de waanzin stopt

0000000000boerenbDuizenden toekomstgerichte Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven worden vandaag meer dan ooit geconfronteerd met allerlei maatregelen en plannen die hun bedrijfszekerheid onder druk zetten. Zo zijn er de moeilijk toepasbare erosiemaatregelen, een reeks nieuwe vergroeningsmaatregelen opgelegd door het Europese  landbouwbeleid, een blijvende onzekerheid over het gebruik van landbouwgrond … Als klap op de vuurpijl hangen de Instandhoudingsdoelstellingen (IHD) van Natura 2000 als een zwaard boven het hoofd van honderden landbouwbedrijven. Al die onzekerheid weegt steeds zwaarder door op de landbouwbedrijven, die bovendien geconfronteerd worden met aanhoudend lage prijzen voor hun producten.

Voor Boerenbond is de maat vol. Onder het motto ‘Stop de waanzin – Boeren eisen volwaardige toekomst’, start de organisatie een nationale affichecampagne die op een sprekende en kleurrijke manier de vinger op de wonde legt. De Boerenbond wil de burger alarmeren over de gevolgen van de vergroeningspolitiek die vandaag over het platteland raast. Een politiek die zonder onderscheid van grootte of aard honderden bedrijven elke toekomst dreigt te ontnemen.

Deze affiches zullen de komende dagen en weken in heel Vlaanderen opduiken. Op deze manier versterkt deze affichecampagne de acties die nu al lopen tijdens de voorjaarsklassiekers. Ook nu zondag 29 maart tijdens Gent – Wevelgem zullen boeren hun bezorgdheid en ongenoegen uiten met zwarte vlaggen, onder meer omdat met name in de Vlaamse Ardennen in Oost-Vlaanderen nogal wat landbouwbedrijven bedreigd zijn. Daar zullen onze affiches: ’Stop de waanzin- Boeren eisen volwaardige toekomst’ ook te zien zijn.