BOVA ENVIRO+, met hoofdkantoor in Destelbergen, heeft een officiële erkenning verzilverd als monsternemer in situ en ex situ bagger- en ruimingsspecie. Deze omvat zowel de monstername van de specielaag in bevaarbare en onbevaarbare waterlopen (in-situ), als de monstername van specie in hopen of laguneringsbekken (ex-situ). De erkenning betekent een grote stap voorwaarts voor het bedrijf, want het staat garant voor een ijzersterk kwaliteitslabel.

De erkenning van monsternemer vergroot de betrouwbaarheid van de monsternames en de analyseresultaten. Ze stelt niet alleen kwaliteitseisen aan het veldwerk zelf, maar ook aan de interne organisatie van de rechtspersoon of het bedrijf dat ze aanvraagt. De verzilvering van deze erkenning biedt voor BOVA ENVIRO+ dan ook een garantie voor deskundigheid, kwaliteit, objectiviteit en onafhankelijkheid voor de monsternames van afval- en andere materialen. Bovendien kan het bedrijf nu de specie als grondstof valoriseren.

Op 1 maart 2013 voerde de Vlaamse Regering de nieuwe erkenning voor de monstername in de discipline afvalstoffen en andere materialen in. Deze beslissing zorgde ervoor dat de monsternames en de monstervoorbehandelingen op het veld enkel door rechtspersonen uitgevoerd worden die de geschiktheid en de kennis van procedures uit het Compendium voor monsterneming en analyse (CMA) aangetoond hebben en over een gunstige beoordeling van hun kwaliteitssysteem beschikken.