GENT – De Stad Gent heeft tekst en uitleg gegeven omtrent haar plannen met het historische Caermesklooster in het Patershol, dat per 1 januari werd overgenomen uit de portfolio van de provincie. De nieuwe eigenaar gaat de komende weken op zoek naar een exploitant die ook kan helpen instaan voor zowel de culturele als de zakelijke invulling. Want ook een culturele instelling moet vandaag de dag gerund worden als een bedrijf.

Als het van de stad afhangt, moet het historische klooster in de toekomst geprofileerd worden als een nieuwe ontwikkelings- en presentatieplek voor beeldende kunsten. Kandidaten die zich geroepen voelen om alvast voor de komende vier jaar een invulling te geven aan die verwachting, kunnen zich nog melden tot 5 maart.

“Het moet een plek voor ontmoeting worden tussen kunstenaars, bemiddelaars, experten en coaches, maar ook tussen buurtbewoners, erfgoedliefhebbers, toeristen en een ruim en divers publiek”, zegt Bram Ghyoot namens de cultuurdienst van Gent. “Voor de uitbating denken we in de eerste plaats aan bedrijven of organisaties die het nastreven van een sociaal doel in hun juridische statuten hebben staan”, aldus Ghyoot. “Dat staat zo in onze voorwaarden. Verder zal de uitbater ook moeten een heus businessplan voorleggen. Inclusief dus een inkijk op hoe hij denkt aan aanvullende inkomensstromen te komen. Voor wat hoort wat, want de overheid komt ook over de brug met geld.”

Gent heeft subsidies

De Stad Gent zal met de uiteindelijk gekozen exploitant een overeenkomst aangaan voor vier jaar vanaf 1 mei 2018, waarbij diverse subsidies vrij gemaakt worden:250.000 euro voor de artistieke invulling en de cultuur-toeristische ontsluitingen en 50.000 euro voor de nutsvoorzieningen.