GENT – Milieubedrijven en industriële kmo’s kunnen zich binnenkort melden bij een nieuw initiatief dat eind november boven de doopvont wordt gehouden in Gent: Capture, wat staat voor Centre for Advanced Process Technology for Urban REsource recovery. De bedoeling is inhoud te geven aan recyclageprojecten.

Capture gaat uit van een eenvoudige vaststelling: kunststoffen, vervuild water en CO2 zijn geen afvalproducten maar kunnen een nieuw leven aansnijden als basis  grondstoffen. Via het nieuwe netwerk wil men zoveel mogelijk wetenschappelijke en marktkennis van de industrie, kennisinstellingen en beleid integreren binnen de genoemde afvalstromen.

Het initiatief komt uit de academische wereld maar er wordt gemikt op een ruime werving. UGent en IIC UGent bouwen de Capture Accelerator uit op Tech Lane Ghent-Eiland Zwijnaarde. Capture kan rekenen op steun uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en provinciale cofinanciering. De combinatie van zowel een technologisch als een incubatorgedeelte zal de ontwikkeling en marktintroductie van nieuwe technologieën rond kunststoffen, vervuild water & CO2 versnellen,aldus UGent en IIC UGent.

De lancering van CAPTURE is voorzien op 22 november in Meet District Gent. Je kan deelnemen aan workshops rond bovengenoemde thema’s waarbij ook getuigenissen uit de industrie aan bod komen.