Ceebio is nieuw kennisplatform voor biogebaseerde economie

bio-base_360Recent is Ceebio opgericht als kennisplatform voor de biogebaseerde economie,die in Oost-Vlaanderen één van de belangrijkste clusters is van de economische ontwikkeling, en kan rekenenen op heel wat investeringen. Ceebio biedt, zowel op kennis- als bedrijfsniveau, het overzicht van de expertise in de biogebaseerde economie in Vlaanderen. De toegankelijke website wil een actief kruispunt worden voor iedereen die rond de biogebaseerde economie op zoek is naar expertise, partners of ideeën.

“Het idee is dat dit virtueel platform versnelling geeft aan het ontstaan van echte consortia tussen bedrijven, kennisinstellingen en andere actoren in Vlaanderen”, zegt Linda Verdonck van de POM Oost-Vlaanderen. Zo kunnen we de overgang naar een biogebaseerde economie niet enkel meer tastbaar maken maar ook concreet realiseren en verankeren.

De POM Oost-Vlaanderen realiseerde deze toepassing, zowel de website als de achterliggende datastructuren en –vergaring in samenwerking met Ugent, KU Leuven, UAntwerpen, VIB en ILVO. Zij zal ook instaan voor de actualisatie. Dit alles kadert in een samenwerking met i-Cleantech Vlaanderen, waarvan de POM Oost-Vlaanderen de provinciale antenne vormt.

De ruggengraat van deze website wordt gevormd door een ‘datawarehouse’, waar alle data van bedrijven, onderzoek en artikels rond de biogebaseerde economie actief gecentraliseerd worden. Actueel omvat deze databank meer dan 1.100 projecten, meer dan 4.000 wetenschappelijke artikels, 140 bedrijven en 130 wetenschappers. Bovendien heeft deze databank een unieke basis: een omschrijving van het vakdomein biogebaseerde economie op basis van 750 unieke termen.