Cemminerals krijgt strategische transformatiesteun van de Vlaamse Regering. Met het bedrag van 865.354 euro wil het bedrijf uit Roeselare een nieuwe cement-, kalk- en gipsfabriek exploiteren. Die komt er in de Gentse haven, meer bepaald aan het Kluizendok.

De stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning voor de bouw en exploitatie van een nieuwe cementfabriek werden eind 2016 reeds aan Cemminerals afgeleverd. De transformatiesteun betekent een extra duwtje in de rug. De nieuwe vestiging aan het Kluizendok zal bestaan uit één productielijn met een cementmolen. Die zal een capaciteit van 150 ton per uur of 700.000 ton per jaar kunnen produceren. De molen zal grondstoffen vermalen en mengen tot verschillende soorten cement.

Via de Gentse vestiging wil Cemminerals inspelen op de grote en nog steeds toenemende binnenlandse vraag. De locatie laat bovendien alternatieve transportmogelijkheden toe. Zo zullen de gebruikte grondstoffen voor de cementmaalderij vrijwel volledig (90%) per schip worden aangevoerd. De afvoer zal voornamelijk per vrachtwagen (60%) en in mindere mate per schip (30%) en per trein (10%) gebeuren.

Naast de exploitatie van een nieuwe fabriek zal Cemminerals ook onderzoeksactiviteiten naar nieuwe en betere types cement en cementachtige bouwmaterialen uitvoeren. Wereldwijd is de betonproductie namelijk verantwoordelijk voor 3 tot 8% van de CO2-uitstoot. Via technologische innovatie denkt Cemminerals te kunnen bijdragen aan meer duurzame productietechnieken.