De Krant van West-Vlaanderen (KW) heeft de ceo’s van de havens van Gent en Zeebrugge rond de tafel samengebracht voor een uitgebreide babbel. Daaruit mag blijken dat de heren Daan Schalck en Joachim Coens elkaar wel mogen. “Er is meer dat ons bindt, dan er ons scheidt”, luidt de teneur van het dieptegesprek.

Uit het interview van KW blijkt dat de beide protagonisten elkaar minstens één maal per maand ontmoeten, in het kader van het zogenaamde havenoverleg waar ook de managers van de havens van Oostende en Antwerpen mee aan tafel zitten. Verder zien Schalck en Coens elkaar ook vaak op buitenlandse zendingen en zetelen ze allebei als bestuurder in de nv Vlaamse Havens, die de uitbreiding van de maritieme toegangswegen voorbereidt en coördineert en vanuit Vlaanderen opgevolgd wordt. “We wisselen ook allerhande informatie uit en bereiden bijvoorbeeld samen het staatsbezoek van de koning en de koningin aan Denemarken voor, dat einde maart plaatsvindt,” aldus Daan Schalck. “We willen daar niet in verspreide slagorde naartoe trekken. Als een van ons ergens niet aanwezig kan zijn, dan vertegenwoordigen we elkaar. Er wordt dus samengewerkt.”

Volgens Joachim Coens bestaat er overigens maar bitter weinig concurrentie tussen Gent en Zeebrugge.De grootste concurrent is niet Gent maar Antwerpen in de containersector”, aldus Coens. “Antwerpen probeert het monopolie te krijgen, maar wij willen ook ons deel van de koek. Al is zelfs Antwerpen geen echte concurrent voor ons.” Volgens Daan Schalck leggen Gent en Zeebrugge zich toe op andere niches en zijn ze net daarom vrij complementair. Daan Schalck verwoordt het zo in de Krant van West-Vlaanderen: “Zeebrugge is de haven voor auto’s, containers, energie en gas, wij zijn de haven van de droge bulk, geënt op het industriële weefsel rondom. Wij doen heel weinig zaken die Zeebrugge ook doet. Buitenlandse havens zoals Duinkerke en de Nederlandse zijn grotere concurrenten voor ons. Met Antwerpen zijn wij voor 92 procent van onze activiteiten niet in concurrentie, voor de overige 8 procent wel.”

Zeebrugge noteerde vorig jaar een goederenoverslag via zeevaart van 38 miljoen ton, Gent was goed voor 29 miljoen ton. Maar Zeebrugge ging wat achteruit, terwijl Gent een recordjaar boekte. En of er ooit een fusie kopt tussen Gent en Zeebrugge, wilde KW nog weten? Daan Schalck: “Je kan geen twee fusies tegelijk doorvoeren. Wij werken nu eerst onze fusie met Zeeland Seaports af. Maar wij praten regelmatig informeel over een fusie met Zeebrugge en zien wel als de tijd rijp is.”