Chemische warmtepomp van UGent en Caloritum bekroond als beste innovatie

wducheyneDe Royal Society of Chemistry, een wetenschappelijk genootschap in het Verenigd Koninkrijk die de chemische wetenschap wereldwijd wil bevorderen, heeft een Belgisch idee uitgekozen als winnaar van haar prestigieuze wedstrijd voor beste innovatie. Het gaat om een chemische warmtepomp die ontwikkeld is door de Universiteit Gent een haar spinoff Caloritum. De pomp kan restwarmte die nu nog door de schoorsteenpijp verdwijnt opvangen en omzetten in hebruikbare energie.  Dat is zowel ecologisch als economisch een belangrijke en veelbelovende toepassing.

Momenteel gaan nog steeds gigantische hoeveelheden laagcalorische warmte verloren op industrieterreinen. Op veel industriële sites wordt warmte beneden de 120°C niet of nauwelijks gerecupereerd en komt deze gewoon vrij in de atmosfeer. Volgens de betrokkenen gaat opdie manier jaarlijks enkel en alleen in het Antwerpse havengebied een hoeveelheid warmte verloren die, als ze omgezet kan worden in energie, de stad Antwerpen een heel jaar kan verwarmen. En in heel Europa zou 10% van de verloren gegane industriële restwarmte volstaan om 6 miljoen gezinnen te verwarmen.

Samen met het bedrijf Caloritum – het vroegere TFRES bvba in Antwerpen – heeft de Universiteit Gent een chemische warmtepomp geconcipieerd die deze laagcalorische warmte (75-150°C) met een hoog rendement valoriseert.

De onderzoeksgroep SynBioC van het departement Duurzame Organische Chemie en Technologie onder leiding van professor Christian Stevens en ingenieur Wouter Ducheyne van Caloritum, hebben het nu bekroonde systeem ontwikkeld waarbij de restwarmte wordt aangewend om een chemische condensatiereactie te activeren bij de temperatuur van de restwarmte.