Cloudstar : een coöperatieve van webbureaus

cloudstar-imageCloudstar is opgericht door David Bintein, Nico Van Severen en Bert Van Pottelberghe. Vanuit hun ervaring bij respectievelijk webbouwer Lodestar en hostingbedrijf Hostbasket wisten ze dat web agencies ook na het onderbrengen van de hostingservices bij hostingbedrijven nog veel zelf moesten doen om de hosting onder controle te houden, hoewel dat niet hun core business is. “De conclusie van de gesprekken onder collega’s”, zegt Bert Van Pottelberghe, “was altijd dat webbureaus die hosting maar beter zelf voor hun rekening konden nemen. In combinatie met de doorbraak van de deeleconomie, was het dan eigenlijk een logische stap om een coöperatie van webbouwers op te richten die hosting én een pak bijkomende diensten specifiek aanbiedt aan webbouwers. En dat is Cloudstar geworden, dat opereert vanuit Lochristi.”

Hosting is geen corebusiness voor webbureaus

In de snel veranderende wereld moeten bedrijven zich vandaag meer dan ooit focussen op hun core business. Dat vereist een permanente aandacht om flexibel met veranderingen om te gaan. Elk webbureau legt andere accenten en wil zich daar volop kunnen op concentreren. Maar omdat een compleet aanbod aan de klanten niet kan zonder ook oog te hebben voor de infrastructuur, moeten de web agencies daar eigenlijk meer tijd aan besteden dan hun lief is. “Een samenwerking voor de hosting tussen verschillende webbureaus was eigenlijk een voor de hand liggende oplossing”, legt Bert Van Pottelberghe uit. “Na een brainstorm kwamen we tot de conclusie dat we die samenwerking vorm konden geven via een coöperatieve van web agencies. Een kleine rondvraag leerde dat meteen vijf bureaus voor het idee gewonnen waren. En dat is niet onlogisch, want het lost de vaak terugkerende problemen van hosting bij een traditionele hoster op. Vandaag maken al negen webbedrijven deel uit van de coöperatie en het is de bedoeling om dat aantal elk jaar nog met twee te verhogen.”

Geweldige brainpower

Die problemen met de traditionele hosters liggen weliswaar voor elk webbureau anders, maar een aantal elementen, zoals de weinig flexibele contracten, de aanzienlijke marge die hosters nemen, en het feit dat de webbedrijven toch nog veel tijd moesten vrijmaken om de hosting in goede banen te leiden, komen regelmatig terug. Met een samenwerkende vennootschap van verschillende agencies vallen die eigenlijk allemaal weg, want daardoor ontstaat een geweldige brainpower. “Vergeet ook niet dat agencies voor wie we werken op hun beurt aandeelhouder kunnen worden van de coöperatieve vennootschap”, legt Bert Van Pottelberghe uit. “Dat zorgt voor een speciale dynamiek en op die manier houdt Cloudstar ook permanent een vinger aan de pols van de recentste ontwikkelingen. We hebben ook een raad van advies waarin alle agencies vertegenwoordigd zijn. De doelstellingen van Cloudstar sluiten daardoor naadloos aan op de doelstellingen van de verschillende webbouwers. Cloudstar neemt zoveel mogelijk operationele taken van de webbureaus over zodat zij zich kunnen focussen op websites, e-shops en sterke campagnes.”

Een voorbeeld van samenwerken 3.0

De deeleconomie is aan een opmars bezig. Op de consumentenmarkt vertaalt zich dat in diverse initiatieven om onder meer auto’s en gereedschap te delen. Denk maar aan sites zoals www.peerby.com en www.listminut.be. Volgens Bert Van Pottelberghe is er dan ook geen enkele reden waarom diverse vormen van “nieuwe” samenwerking niet zouden kunnen doorbreken in een b2b-omgeving. “Coworking en cocreatie zijn volop in”, zegt hij. “Eigenlijk is Cloudstar op dezelfde leest geschoeid. In tegenstelling tot traditionele hosters moeten wij het niet hebben van het verkopen van zoveel mogelijk processoren, geheugen en opslag. Onze meerwaarde zit in onze samenwerking die tot een dienstverlening leidt met heel wat winwin’s voor de webbouwers. Zo werken we voor elk webbureau volledig op maat. Belangrijk is ook dat we daarnaast niet technische diensten aanbieden zoals eerstelijnshulp, facturatie en betalingsopvolging en marketingondersteuning. Een niet te onderschatten bijkomend voordeel is dat we minder technologieën moeten ondersteunen dan traditionele hostingbedrijven om de veiligheid te garanderen. Met een beperktere inspanning kunnen we fantastische tools bouwen en diensten aanbieden die veel verder gaan, zowel qua infrastructuur als qua applicaties”

Permanente agency ranking

 Om te diensten van Cloudstar te benchmarken ten opzichte van andere hosters, monitort Cloudstar permanent honderden websites. “Dat geeft ons informatie over beschikbaarheid en performantie naargelang van de gebruikte serversoftware, CMS technologie, de hoster en het netwerk”, geeft Bert Van Pottelberghe aan. “Ondertussen gebeurt die monitoring permanent via de site www.agencyranking.be en dat levert bruikbare informatie op voor alle webbouwers. Want zo krijgen ze duidelijk in kaart gebracht wat ze moeten doen om hun bereikbaarheid te verbeteren. Meestal is de hosting van de webbureaus wel goed op orde, maar de bereikbaarheid hangt ook af van goed advies, de juiste technologische keuzes en het permanent opvolgen en bijsturen. En precies daarin ligt de sterkte van Cloudstar.”

(met dank aan Bloovi)