TEMSE – Projectmanagement- en consultancybedrijf CMAST slaat de handen in elkaar met Rejuvenate Biomed. De spin-out van Janssen Pharmaceutica onderzoekt het verouderingsproces en wil vervolgens geneesmiddelen ontwikkelen die daarop kunnen inspelen. CMAST zal nu in dat ontwikkelingsproces begeleiding en ondersteuning bieden.

Via het model van virtuele innovatie- en incubatietrajecten biedt CMAST strategische en wetenschappelijke ondersteuning aan start-ups. De begeleiding gebeurt bij het uitschrijven van business cases, het zoeken naar naar financieringsmogelijkheden en het connecteren met partners die de verschillende stappen in het onderzoeks- en ontwikkelingsproces uitvoeren.

“Ouderdomsziekten zoals dementie, Alzheimer, diabetes type II, enzoverder worden het probleem van de toekomst. Als we de levenskwaliteit kunnen verhogen door dat tot 85 jaar te kunnen uitstellen, zou dat dus fantastisch zijn”, zegt Glenn Van Dael, ceo van CMAST. “Vanuit onze passie bij CMAST om mee te werken aan de gezondheidsoplossingen van morgen, geloven wij dan ook sterk in deze business case en schrijven wij graag mee aan dit verhaal.”

Langere levenskwaliteit

In 2020 verwacht Rejuvenate Biomed zijn eerste klinische product klaar te hebben.

“Zorgen dat onze levenskwaliteit langer behouden blijft, is ons doel. Dankzij de vooruitgang in de biologie van het verouderen, lijkt dit een haalbare optie”, zegt Ann Beliën, PhD en ceo van Rejuvenate Biomed. “We hebben een aantal producten kunnen identificeren die potentieel hebben om de start van ouderdomsziekten te vertragen en zo het verouderingsproces te beïnvloeden.”