GENT – Sinds kort maakt de Stad Gent gebruik van het platform ‘Samen Klimaatactief’, een initiatief om de CO2-uitstoot door kantoren, lichte industrie en winkels te verminderen. Het platform doet dienst als een online helpdesk om de tertiaire sector te begeleiden naar een lagere CO2-uitstoot, volledig in lijn met de klimaatdoelstellingen van de Stad Gent.  

‘Samen Klimaatactief’ is een ondersteunend platform waar ondernemingen oplossingen, informatie en concreet advies kunnen vinden op hun weg naar energie-efficiëntie. Via de website www.samenklimaatactief.be krijgen kantoren, de lichte industrie en winkels duurzame energietips aangeboden, zoals bijvoorbeeld het nakijken van de verwarmings- en koelingsregeling (kantoren), het sluiten van de winkeldeuren (retail) of het uitschakelen van persluchtlekken (lichte industrie). Alle tips samen vormen ‘het energiepad voor een onderneming’, of een efficiënte aanpak op maat om energie te besparen en uitstoot te verminderen.

Virtuele marktplaats

Uniek op het platform ‘Samen Klimaatactief’ is de virtuele marktplaats met aanbieders van producten of diensten die de uitstoot van CO2 reduceren. Bedrijven die deelnemen aan ‘Samen Klimaatactief’ kunnen via die marktplaats gratis een offerte opvragen. Zo kunnen ze de energietips meteen omzetten in de praktijk. Bovenop een lagere CO2-afdruk krijgen de ondernemers ook het label ‘Samen Klimaatactief’.

Klimaatwerking Stad Gent

De nieuwe samenwerking moet Gent helpen om haar klimaatdoelstellingen te halen. In 2050 wil de stad klimaatneutraal zijn. Met die ambities voor ogen moet ook de tertiaire sector voldoende ondersteuning krijgen. Daarom vult ‘Samen Klimaatactief’ het bestaande Gentse aanbod van energiecoaching en energiepremies verder aan.