De voormalige Malmarfabriek in Sint-Amandsberg krijgt een nieuwe bestemming. Het Bijgaardehof wordt een collectief woonproject, waar er plaats zal zijn voor 57 woonunits en een wijkgezondheidscentrum. “Dit is een ambitieus en duurzaam woonproject. Het vormt een mooi voorbeeld van een nieuwe gemeenschappelijke woonvorm, waaraan samen wordt gewerkt door de toekomstige inwoners”, zegt schepen van Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Planning en Wonen Sven Taeldeman.

Het voormalig metaalverwerkend bedrijf Malmar was sinds de jaren 1870 aanwezig op de site vlakbij het station Gent-Dampoort. Sinds de verhuis van Malmar naar de Gentse Kanaalzone in 1997 ligt de site er verlaten bij. De voorbije jaren kreeg het echter een serieuze heropleving onder impuls van zowel sogent als de Stad Gent. Het Bijgaardepark werd aangelegd, er kwam een nieuwe woonkavel en het voormalige stationsgebouw op de site werd tot kinderdagverblijf omgetoverd. De herbestemming van het eigenlijke fabrieksgebouw vormt het sluitstuk van de transformatie van de site. De totale oppervlakte van de fabriek, voorbehouden voor de woonontwikkeling, bedraagt 5.000 m². “Het Bijgaardehof wordt een nieuwe thuis voor zowat 140 inwoners. De groene omgeving van het Bijgaardepark wordt bovendien met 2000 m² uitgebreid”, aldus Sven Taeldeman.

Ontwerpteam BOGDAN & VAN BROECK integreerde voor het ontwerp van het Bijgaardehof het industriële verleden van de site. Er werd gekozen voor de kenmerkende bakstenen muren en typerende sheddaken in een hedendaags, ingetogen en architecturaal verantwoord geheel. Het creëert zo een uniek en sfeervol karakter, passend bij de historiek van de plek. Voor de aanpak van dit project werd voor een participatief traject gekozen. De geselecteerde kandidaten voor het cohousingproject konden het masterplan voor de site ruimtelijk mee uitdenken. Er wordt verwacht om in 2018 met de werken van start te gaan. Tegen 2020 zouden de gezinnen hun intrek kunnen nemen.