De Confrérie van de Roze Olifant van Melle heeft haar jubileumkapittel gehouden. Die vond plaats naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van het broederschap, dat als doel heeft om de Melse bieren, en in het bijzonder de Delirium Tremens, in binnen- en buitenland te promoten.

De jubileumkapittel begon ’s morgens met een stevig ontbijt, gevolgd door de kapittel in de Sint-Bavokerk van Gontrode-Melle. Nadien was er tijd voor een receptie in de feestzaal van Brouwerij Huyghe om uiteindelijk de dag te eindigen met een groots banket in de Salons ’t Groenhof.

Eretitels

Tijdens de jubileumkapittel werden er verschillende Erecommandeurs opgenomen in het broederschap. Onder hen waren Vlaams minister voor Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege, Gouverneur van Oost-Vlaanderen Jan Briers, ex-judoka Gella Vandecaveye en Vlaams volksvertegenwoordiger Andries Gryffroy. Burgemeester van Merelbeke Filip Thienpont, burgemeester van Laarne Ignace De Baerdemaeker en directeur van vzw Ryhove Peter Leyman werden opgenomen als Ereridders.

“Zij werden geselecteerd op basis van hun inzet en medewerking aan de groei van brouwerij Huyghe en hun ambassadeurschap als inwoner van Melle”, zegt José De Bock, Grootintendant van de Confrérie van de Roze Olifant van Melle. Intussen werden er reeds 2.300 personen met een eretitel opgenomen in het broederschap.

Achtergrond

De Confrérie werd opgericht op 24 april 1992 en plechtig ingehuldigd op het gemeentehuis van Melle onder het peterschap van de Confrérie van de Hasseltse Jenever. Toen werden de eerste leden van de Grote Raad opgenomen. Die bestaat nu uit een twintigtal personen met een Grootmeester, Grootofficier, Grootkanselier, Grootintendant, Grootceremoniemeester, Meester Proever en Commandeurs.

Het broederschap houdt om de twee jaar een groot kapittel waar diverse confréries uit verschillende landen worden uitgenodigd. Ook buitengewone kapittels vinden bij openingen van Deliriumcafés, kermissen en dergelijke op tijd en stond plaats. In het 25-jarig bestaan zijn er reeds 170 buitengewone kapittels gehouden. Daarnaast neemt de Confrérie ook deel aan lokale activiteiten waarbij de opbrengsten onder andere worden geschonken aan de afdeling Kinderpsychiatrie van vzw Caritas Melle.