Dakwerkbedrijf uit Gavere en beveligingsbedrijf uit Merelbeke failliet

cartoon businessman have no moneyBij de afsluiting van de maand september bracht dataspecialist Graydon goed nieuws over het aantal faillissementen. Er werden net geen 1.000 faillissementen uitgesproken, een resultaat dat we sinds 2008 niet meer gezien hebben in de maand september. De daling ten opzichte van september 2014 bedraagt maar liefst -18%.

Ook tijdens de zomermaanden juli en augustus noteerden we al een beduidende daling. Het derde trimester 2015 toont volgens Graydon dan ook dat we ook op het terrein van de faillissementen de crisisperiode geleidelijk achter ons laten. De naweeën ervan zwakken duidelijk af.

Tijdens de eerste negen maanden van dit jaar noteren we nu 8.002 uitspraken, een daling met 3,77%: in vergelijking met dezelfde periode in 2014.  Wat het jobverlies betreft verdwenen er dit jaar 17.030 banen als direct gevolg van het faillissement van de werkgever. Dat zijn er bijna 12% minder dan in dezelfde periode in 2014. Het cijfer duikt daarmee voor het eerst iets lager dan de cijfers die we sinds 2009, en dus na de uitbraak van de crisis, noteerden.

Toch kan dat geen reden zijn voor euforie. Vorige week gingen in Oost-Vlaanderen immers opnieuw 50 bedrijvan failliet, waaronder een schrijnwerkerij uit Kaprijke, een beveligingsbedrijf uit Merelbeke en een dakwerkbedrijf uit Gavere.

De volledige lijst vindt u op www.madeinoostvlaanderen.be/falingen.