Aan de Rigakaai, in het Gentse havengebied, gaat het ministerie van Defensie de komende weken op zoek naar liefst 600 rekruten. Het jobaanbod is erg gevarieerd: van officieren over onderofficieren tot matrozen. De campagne staat bekend onder de noemer Sail to your Dream. Na Brussel, Zeebrugge en Antwerpen doet de Marine op woensdag 1 maart Gent aan. Twee marineschepen meren hiervoor aan ter hoogte van de Rigakaai. De schepen dienen als jobplatform en uiteraard ook als incentive. Dankzij Sail to your Dream kan het publiek kennismaken met het reilen en zeilen aan boord van de mijnenjager Primula en het patrouillevaartuig Pollux. In samenwerking met Haven Gent en maritieme partners, wordt dit een interactief en dynamisch gebeuren.

Hubert Rubbens verklaart de interesse voor zoveel volk. “De eerste reden is dat we de komende jaren, omwille van de leeftijd, een grote uitval zullen zien van personeel”, zegt Rubbens. “Het gaat om 600 mensen die de komende vijf jaar moeten vervangen worden. De tweede reden van onze zoektocht is dat we binnenkort twee nieuwe schepen in gebruik zullen nemen, en die moeten dus bemand worden.”

Een job bij de Marine is iets totaal anders. Dat beseft Hubert Rubbens ook. “Wij zoeken vooral technisch geschoold personeel”, zegt hij. “Zoals electro-mechaniekers, electriciens of mechaniekers. Maar je hoeft niet noodzakelijk een diploma te hebben. Instappen aan achttien jaar kan ook. Wij verzorgen dan de opleiding.” En of Defensie dan niet in dezelfde vijver zit te vissen als de bedrijfswereld die ook technisch geschoolden op het oog heeft. “Dat denk ik niet”, zegt Rubbens nog. “Een job bij de Marine is er één van een totaal andere aard, vermits je gemakkelijk tot tweehonderd dagen per jaar weg bent van huis.”