DEINZE – Het overkoepelend ondernemersplatform Deinze Industrie organiseert een grootschalige zwerfvuilactie. Deze actie moet het imago van de bedrijven en bedrijventerreinen versterken.

Deinze telt bijna 400 bedrijven en 10 industriezones. Ondernemersplatform Deinze Industrie overkoepelt alle bedrijven in de zones Rond de Watertoren, de Prijkels en Deinze Noord en daarbuiten.

Mieke De Jans, zaakvoerder Best Tube en voorzitter bedrijventerreinvereniging Rond de Watertoren: “Samenwerken loont.  Dankzij het stadsbestuur van Deinze en de POM Oost-Vlaanderen kunnen we samen met mijn collega’s van de andere twee bedrijventerreinverenigingen met de ondernemerskoepel Deinze Industrie alle bedrijven in Deinze een sterkere stem geven.”

Aan 10 portalen van de bedrijventerreinen zal gedurende het jaar 6 keer een opkuis van groen en zwerfafval gebeuren. Medewerkers van Demival zullen deze taak uitvoeren.

Norbert De Mey, schepen van kmo en Industrie: “De regio Deinze heeft alle kracht nodig om bedrijven in een positief daglicht te plaatsen en aantrekkelijk te maken voor werkzoekenden. Propere bedrijventerreinen en uitnodigende bedrijventerreinenportalen kunnen hiertoe bijdragen.”

Blikkenvangers

Om het zwerfvuil op deze locaties tussendoor geen kans te geven, zal op 5 strategische locaties een blikkenvanger worden geplaatst.  Samen met het stadsbestuur en de stedelijke dienst Omgeving is onderzocht welke locaties best geschikt zijn en hoe de blikkenvangers worden geplaatst.   De 5 blikkenvangers zullen afval van uitrijdende vrachtwagenchauffeurs, fietsers en bestuurders opvangen.

De blikkenvanger aan de Prijkels zal pas worden geplaatst als de werken in het kader van Groot Prijkels aan de toegangsweg zullen rond zijn.