DENDERMONDE – Dit jaar nog neemt Eandis de eerste 750 van in totaal 2500 nieuwe publieke laadpalen in gebruik. Bedoeling is dat in een eerste fase elke gemeente/stad aan bod komt. Dendermonde is bij de gelukkigen en meer zelfs. Na de eerste twee exemplaren krijgt de stad er tegen eind 2017 al 5 laadpalen bij. Tegen 2020 worden er dat 19.

Burgemeester Piet Buyse en een afvaardiging van het schepencollege waren bij de inhuldiging van de eerste publieke laadpaal in de Kasteelstraat in Dendermonde  aanwezig. Ook in de Geldroplaan (parking VDAB) is een laadpaal geplaatst. De Vlaamse Regering wil het aanschaffen en gebruiken van elektrische wagens aanmoedigen. Omdat publieke laadpalen een belangrijke aanvulling zijn op thuisladen en laden op het werk, hebben de Vlaamse Overheid en netbeheerders Eandis en Infrax samen een spreidingsplan opgemaakt voor 2500 bijkomende publieke laadpalen. “Elektrische mobiliteit draagt lokaal bij tot een schonere luchtkwaliteit en heeft een lagere klimaatimpact bij gebruik van groene stroom”, aldus de burgervader van Dendermonde. “Het stimuleren van elektrische wagens moet ook gezien worden in een totaal mobiliteits- en parkeerbeleid, waarbij we vooral inzetten op minder autokilometers. Op langere termijn gaan we naar een andere visie op verplaatsingen, waarbij het aandeel fossiele brandstoffen tot een minimum moet worden herleid.”

Andere bevoorrading

De plaatsing van de 2.500 palen wordt over vier jaar gespreid. Laadpaaloperator Allego uit Mechelen zal via een concessie instaan voor de levering, plaatsing en uitbating van de laadpalen. Elektrisch laden werkt anders dan traditioneel tanken. Benzine, diesel of gas tank je onderweg, meestal als je tank bijna leeg is. Elektrisch laden doe je anders. Uit studies blijkt dat 70 procent an de laadbeurten gebeurt in en rond de privéwoning. Daarnaast wordt 20 procent van de oplaadbehoeften ingevuld door bedrijven die steeds meer laadpunten voorzien voor hun werknemers, bezoekers of klanten om op of bij te laden. Publieke laadpalen zijn, samen met die in winkel- of sportcentra, aanvullend goed voor de overige 10 procent. Ze zijn vooral belangrijk om te kunnen bijladen en afstanden tussen het opladen thuis (of bij bedrijven) te overbruggen. Ten slotte zijn er ook steeds meer snelladers langs snelwegen. Het is de combinatie van alle types laadpunten die elektrisch rijden in Vlaanderen aantrekkelijk en makkelijk moet maken.